Nieuw netwerk voor docenten NVT

Op zaterdag 23 maart jl. werd tijdens de DoHa-dag aan de FU Berlin het nieuwe internationale Netwerk Nederlands als Vreemde Taal (iNVT) gepresenteerd. Dit is een internationaal netwerk didactiek NVT in het Hoger Onderwijs. Het netwerk is in het kader van het Impulstraject van de Taalunie tot stand gekomen.

Doel

Een kerngroep van NVT-docenten wil de boodschap en de visie van dit nieuwe netwerk uitdragen. De Taalunie heeft dit netwerk in het leven geroepen om docenten Nederlands als Vreemde Taal (NVT) in het hoger onderwijs wereldwijd met elkaar te verbinden. Het doel is een nauwere samenwerking tussen docenten NVT in de internationale neerlandistiek.

Missie en visie

Docenten NVT geven zelf aan behoefte te hebben aan en baat te hebben bij een sterk netwerk waarin ze constructief van en met elkaar kunnen leren. Op regionaal vlak gebeurde dit al wel, maar niet alle vakgroepen in de wereld zijn aangesloten bij een regionale vereniging voor neerlandici. Bovendien blijft de samenwerking dan wel begrensd tot één taalgebied of één regio. Bij iNVT is men ervan overtuigd dat een nauwere samenwerking van docenten NVT leidt tot constructievere resultaten. De gedachte is dat de behoeftes en noden van docenten NVT wereldwijd binnen een netwerk effectiever kunnen worden verholpen.

Meer informatie

Kijk op de website van INVT voor meer informatie over de doelstellingen van het netwerk en voor wat het netwerk docenten te bieden heeft. Daar kunt u ook lezen hoe u lid kunt worden.