Nieuw dossier in de Kennisbank van het ELV: Zichtbaarheid

In de Kennisbank van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) is een nieuw dossier opgenomen, waarin de zichtbaarheid van literair vertalers centraal staat. Verschillende kanten van de zichtbaarheidskwestie komen aan bod, van campagnes voor de hele beroepsgroep tot praktische gidsen voor de individuele vertaler. Het dossier biedt literair vertalers en andere geïnteresseerden een vertrekpunt vanwaaruit ze zelf dieper over de kwestie kunnen nadenken of juist in actie kunnen komen.