Nieuw begin

Het schooljaar van deze freelance Dutch teacher is weer begonnen. Dat was het twee weken geleden al, maar deze week zijn de lessen op de Justice Academy weer van start gegaan; en zoals velen weten, voer ik daar mijn lievelingsbezigheid uit. De Justice Academy is aan het reorganiseren. Het Instituut moet geld gaan genereren en biedt daarom zijn diensten aan particuliere instanties aan. Verder maken studenten vanaf nu instaptoetsen voor Nederlands en Engels. We hebben net de instaptoets achter de rug als ik dit schrijf. De resultaten: zeven studenten met cijfers tussen de 6.5 en 9.9, en één student met een 1 (één). Het leek me al niet winstgevend genoeg (voor een organisatie die winstgevender wil gaan opereren!) om te gaan beginnen met acht studenten, maar 1 student die Dutch1 moet gaan doen, terwijl de rest Dutch2 doet, is niet alleen een niet-winstgevende situatie, maar ook onwerkbaar. Maar goed, ik ben Dutch teacher, en geen reorganisator………………..

Mijn homework assitance activiteiten in de bibliotheek, zijn uitgegroeid tot een organisatie met een heuse wachtlijst. Ik zit vol! Van dinsdag tot zaterdag! Het lastige van deze groep leerders is dat de motivatie van de ouders groter is dan de motivatie van de kinderen zelf. Dus ben ik alweer druk aan het dreigen in de trant van: ‘Als je niet binnen 10 seconden de eerste vraag hebt beantwoord, bel ik je moeder!’ Maar of dat werkt betwijfel ik, getuige het volgende antwoord van een van de kids: ‘Teacher I really have no idea what you’re talking about.’

En dan heb ik er nog een hele interessante job bij: een cursus Nederlands ‘for naturalization purposes’. Aan verplicht inburgeren doet men hier niet. De mensen die de Nederlandse nationaliteit willen, moeten het inburgeringsexamen maken. Dat gaat grotendeels in het Engels, maar ook kennis van het Nederlands moet aangetoond worden. Hoe men komt aan die kennis van het Nederlands, dat zochten de mensen tot voor kort zelf uit. Maar sinds enkele weken ligt er bij het examenbureau een lijst met de namen van instanties en personen die cursussen Nederlands verzorgen. Op die lijst prijk ik dus ook. Afgelopen donderdag 1 september zijn we van start gegaan met vijf van de acht aangemelde cursisten. Wat is het toch fijn om les te geven aan mensen die zwaar gemotiveerd zijn! Alle mensen met pennen in de aanslag om klokslag 6 uur. Het was wel een lichte teleurstelling toen ik ze vertelde dat mijn methode een conversatiemethode is en dat we eerst zouden gaan praten, vragen stellen en vragen beantwoorden. Na een half uurtje instructie waren mijn studenten elkaar al lekker druk aan het interviewen. Tenminste, als je er die ene meneer uit Haïti niet bij rekent. Hij vond het veel te moeilijk allemaal en vroeg zich om de paar minuten af wanneer we nou eerst het Nederlandse alfabet zouden gaan leren. Het allergrappigste moment van de les was toen deze meneer verongelijkt opmerkte dat het enige dat hij nodig had was dat ik hem precies zou vertellen wat er op het examen gevraagd zou worden. Dan kon hij dat thuis even uit zijn hoofd gaan leren!

Renate Sluisdom (Sint Maarten)
Freelance Dutch teacher