Net verschenen: Hüning, Matthias; Jan Konst & Tanja Holzhey (red.) (2010): Neerlandistiek in Europa.

Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. In samenwerking met Guy Janssens, Stefan Kiedron; & Roel Vismans. Mnster, New York, Mnchen, Berlin: Waxmann (Niederlande-Studien, 49).ISBN 978-3-8309-2382-4, 368 pagina\'s, 39,90 .http://www.waxmann.com/buch2382De wetenschappelijke beoefening van de neerlandistiek heeft ook buiten het Nederlandse taalgebied een lange geschiedenis. In sommige landen waren er al in de eerste helft van de negentiende eeuw taal- en letterkundigen die zich met de Nederlandse taal en de Nederlandstalige literatuur bezighielden. De geschiedenis van de internationale neerlandistiek moet tot op heden nog geschreven worden. Deze bundel met artikelen, die teruggaat op een congres dat in 2008 aan de Freie Universitt Berlin gehouden werd, wil daartoe een eerste aanzet geven. De artikelen, die in het Nederlands geschreven zijn en van een Duitse en een Engelse samenvatting vergezeld gaan, geven een goede indruk van een vakgebied dat in een groot aantal Europese landen niet alleen op een lange traditie kan bogen, maar vandaag de dag bovendien ook rijkgeschakeerd en springlevend is.