Neerlandistiekdagen op 4 en 5 april in Amsterdam

Op 4 en 5 april 2024 worden aan de Universiteit van Amsterdam de Neerlandistiekdagen 2024 georganiseerd: het Festival der Zinnen.

Georganiseerd door de neerlandici van de Universiteit van Amsterdam voor iedereen die graag vragen stelt over de Nederlandse taal en cultuur, zal het Festival der Zinnen de zintuigen van de deelnemers prikkelen met inspirerend workshops, rondetafelgesprekken en presentaties rondom actuele vraagstukken in de neerlandistiek. Onderwerpen zijn onder meer: de grenzen tussen zinnig en verzonnen, tweetaligheid en alzheimer, Nederlandstalige literatuur buiten Nederland en Vlaanderen, en vernieuwingen in het onderwijs. 

Iedereen is welkom: van onderzoekers die zich bezighouden met de Nederlandse taal en cultuur, docenten van alle niveaus, studenten Nederlands uit  binnen- en buitenland, taalexperts, tot scholieren en taalliefhebbers. 

Meld je gratis aan via het aanmeldformulier.

 

Een voorproefje van het programma

We trappen Dag 1 af met een keynotelezing van Karin Amatmoekrim, die onlangs promoveerde op het leven en werk van Amil Ramdas en met romans als Het gym de harten van vele jonge en oudere lezers heeft gestolen.

Op Dag 2 brengt Ronny Boogaart (bekend van Een sprinter is een stoptrein zonder wc) hart en hoofd bij elkaar met zijn keynote De grammatica van gevoel. Beide dagen sluiten we in festivalsfeer af!

Bekijk het volledige programma hier.

 

Workshop door internationale neerlandici

Op vrijdagmiddag 5 april zal een workshop worden gehouden door Małgorzata Dowlaszewics (Wrocław) en Orsolya Réthelyi (ELTE Boedapest) over de wonderlijke lotgevallen van de Nederlandse literatuur in het buitenland

Literatuur in vertaling houdt zich vaak aan andere regels dan op de binnenlandse markt. Soms worden die regels bepaald door persoonlijke contacten tussen verschillende cultuurbemiddelaars, soms door het beleid van organisatie of de status van een tekst of auteur. Hoe Nederlandse literatuur circuleert in de wereld hangt ook samen met de concrete taalgebieden of bestuurlijke eenheden. Pas als je de bevindingen bij elkaar brengt, krijg een completer beeld van de literaire circulatie. In het project Diversiteit in de transnationale receptie van Nederlandse literatuur (DLIT) gaat men specifiek in op de minder belichte thema's, gemarginaliseerde groepen auteurs en doelgroepen die soms buiten de algemene letterkundige belangstelling vallen. In deze workshop nemen de twee universitaire docenten de deelnemers mee naar de wonderlijke wereld van Nederlandse literatuur in haar transnationale en mondiale context.

 

Meer weten en deelnemen?

Kijk voor meer informatie en voor deelname op de website van het Festival der Zinnen.

Vragen of opmerkingen?

Hiervoor kun je contact opnemen met de organisatie via neerlandistiekdagen2024@gmail.com.