Neerlandistiek in Poznań

Nederlands studeren aan een buitenlandse universiteit, het is vaak geen evidente keuze voor Nederlandstalige Belgen en Nederlanders. Telkens als ik in België ben, vragen kennissen en vrienden steevast: “Waarom volgen Poolse jongeren in godsnaam een opleiding Nederlands?” Welnu, beste vrienden, om uiteenlopende redenen: studiemogelijkheden en professionele perspectieven, interesse in onze culturen, vertaal- en tolkmogelijkheden en, niet in het minst, de niet te onderschatten liefde. Dat blijkt althans uit de enquêtes die onze vakgroep in Poznań jaarlijks aan de studenten voorlegt. Bijwijlen krijg je van studenten ook te horen: “Engels of Frans spreekt iedereen en Nederlands klinkt toch mooier dan Duits”. Sorry hoor, Duitse vrienden, dat jullie dit moeten lezen. Ich liebe die deutsche Sprache. Nou goed, Nederlands past eigenlijk wel bij een hedendaagse Poolse hipster.

Bij een eerste blog past eveneens een korte introductie van de neerlandistiek in Poznań. In de hoofdstad van de provincie Groot-Polen Wielkopolska), met circa 600.000 inwoners de vijfde grootste stad van het land, wordt het Nederlands verrassend genoeg al sinds 1983 aangeboden. Zeven jaar geleden opende de voltijdse bachelor-masteropleiding Nederlandse Studies. Vandaag geeft het zeventienkoppige team, waaronder vijf moedertaalsprekers, vijf proffen en drie promovendi, les aan ongeveer 70 studenten voornamelijk uit het noordwesten van het land. De vakgroep, die ook Zuid-Afrikaanse Studies aanbiedt, is een van de grootste van de zestien departementen van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz-Universiteit.

Met de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel, de Nederlandse ambassade en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Warschau wordt er nauw samengewerkt, onder andere op het vlak van de verplichte bedrijfsstages voor de studenten. Dit jaar houden enkele collega’s een vertaalwedstrijd rondom Gerard Reve onder auspiciën van de Nederlandse ambassadeur. Verder organiseerde de vakgroep de afgelopen jaren o.a. een conferentie voor Midden-Europese neerlandici, een festival voor Nederlandse en Vlaamse cultuur in Poznań en drie studiereizen voor studenten naar de Lage Landen en Zuid-Afrika. Het halfjaarlijkse tijdschrift Werkwinkel richt zich ten slotte op de talen, literaturen en culturen uit de Lage Landen en Zuid-Afrika.

Onze studentenvereniging De Oranjes lijkt zelfs in de verste verte niet op een studentencorps. Gelukkig maar, volgens sommigen. Reken dus niet op wilde verhalen over mores, cantussen, braspartijen of ontgroeningen. Naast filmavonden organiseert de vereniging evenementen op Koningsdag, Sinterklaas of met carnaval en speelt daarbij een belangrijke rol in de aanwezigheid van de Lage Landen aan de universiteit. Elk jaar weer is het boeiend om te zien hoe de interesse van externe studenten groeit.

Tot zover deze eerste, maar niet de laatste nieuwsflash uit Poznań. En voor de nachtelijke lezers: Oogjes dicht en snaveltjes toe!

Jo Sterckx (Poznań)