Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus 2022 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Taalunie een nascholingscursus voor docent-onderzoekers Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderzoeks- en onderwijspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over het eigen onderzoek en onderwijs. Het centrale thema van deze zomercursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.

  • Klik hier voor meer informatie.

.