Mijn & dijn

Onuitgegeven toneelspel

 

Rechter: En wat is deze foto nou precies waard?

Expert: Ik schat deze foto op ten minste 12.000 euro. Het is echt een prachtige foto met een prachtige vrouw…

Model: Ziet u wel, edelachtbare, zelfs een expert zegt dat de foto prachtig is. Ik eis die 12.000 euro.

Rechter: En wie bent u?

Model: Ik ben de vrouw op die foto.

Rechter: En waar baseert u deze eis op?

Model: Het is mijn foto!

Rechter: Ja, de gelijkenis is treffend, het is duidelijk uw foto. Dan verklaar ik hierbij dat deze foto rechtmatig… Wie bent u, mevrouw?

Mevrouw: Ik ben mevrouw Bertje, Barbara Bertje, zeg maar Bar. Deze foto hangt al jaren in mijn werkkamer, ik heb hem gekocht. Het is dus mijn foto.

Fotograaf: Het spijt me, edelachtbare, maar die 12.000 euro behoort aan mij. Ik nam die foto in mijn studio met mijn camera en mijn lens.

Rechter: Dus u claimt de foto ook?

Fotograaf: Ja, het is mijn foto!

Uitgever: Onzin.

Rechter: Eh… wie bent u nu weer?

Uitgever: Ik ben publicist. Die 12.000 euro zijn voor mij. Ik bezit de rechten op de foto en ik gaf de fotograaf de opdracht voor deze foto.

Rechter: Dus u beweert dat u de eigenaar bent van de foto?

Uitgever: Inderdaad, edelachtbare, het is mijn foto!

Student: Er is een verschil tussen de eigenaar, de bezitter en de gebruiker.

Rechter: Verklaar u nader, eh… wie bent u?

Student: Mijn naam is Pim, ik studeer rechten in Leiden.

Rechter: Goed, het model zegt dus dat het haar foto is, de fotograaf zegt dat het zijn foto is, de uitgever zegt dat het zijn foto is en mevrouw Bertje…

Mevrouw: Zeg maar Bar.

Rechter: …en mevrouw Bar zegt ook dat het haar foto is.

Jurist: De eigenaar is niet altijd de bezitter…

Rechter: Tja, in dat geval word ik gedwongen om er een echte expert erbij te halen. Ik roep de heer Vrisekoop naar voren!

Taalkundige: Edelachtbare, vanuit taalkundig oogpunt hebben het model, de fotograaf, de uitgever en Barbara Bertje allemaal gelijk. Het is hun foto.

Rechter: Meneer Vrisekoop, u wordt bedankt.

 

Michel Vrisekoop (Amsterdam)