Memorandum Taalunie over toekomst van het Nederlands

Staat het Nederlands onder druk? Heeft het Nederlands nog een toekomst? Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft met input van enkele leden van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het memorandum 'Een mooie toekomst voor het Nederlands' geschreven. Dit memorandum is een leidraad voor het taalbeleid in Nederland.

De toekomst van het Nederlands wordt mede bepaald door de manier waarop het beleid in Nederland en Vlaanderen inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op onze taal.

In dit memorandum wordt dieper ingegaan op deze ontwikkelingen en wil de Taalunie de impact ervan hoog op de politieke agenda zetten. De Taalunie hoopt hiermee bij te dragen aan het debat over deze maatschappelijke ontwikkelingen en de urgentie ervan te benadrukken. Tegelijk biedt de Taalunie haar expertise aan om in de volgende regeerperiode hieraan mee te werken.

Bekijk het nieuwsbericht op de website van de Taalunie
Download het memorandum