Mededeling over Taaluniesubsidies

Bij de Taalunie worden er wijzigingen bij de uitbetaling van de subsidies doorgevoerd. De Taalunie vroeg ons om de volgende mededeling op te nemen.


Met ingang van 2025 worden subsidies van de Taalunie alleen nog op rekeningen van rechtspersonen en niet meer op rekeningen van natuurlijke personen uitbetaald*. Uitzondering zijn honoraria en de beurs voor student-ondersteuners. Die worden op de persoonlijke rekening van de rechthebbende uitbetaald.

Reden voor het nieuwe beleid zijn de strengere regels inzake financiële transparantie. Meer informatie daarover kunt u vinden op de algemene subsidiepagina in mijnNederlands https://mijnnederlands.org/subsidies

Hulp nodig?
Mocht u problemen ondervinden door dit nieuwe beleid kunt u contact opnemen met Sophie Demesmaeker (sdemesmaeker@taalunie.org)


* Toelichting: Een rechtspersoon is een bij wet erkende organisatie, waarvan de leden kunnen handelen in naam van de organisatie. Een natuurlijk persoon is een fysiek persoon, een mens ‘van vlees en bloed’, die wettelijk alleen kan handelen in eigen naam.