Maria Prorok wint eerste essay-prijs voor studenten Nederlands in de regio Midden- en Oost Europa

De afgestudeerde Maria Prorok uit Wroclaw, Polen, heeft de eerste essay-prijs gewonnen voor studenten Nederlands in de regio Midden- en Oost Europa. De prijsuitreiking vond plaatst op 28 mei 2011, tijdens het Regionaal Colloquium Neerlandicum Lage Landen, Hoge Heuvels in Belgrado, Servi. Haar afstudeerscriptie over het Anansi-sprookje, getiteld Spinverhalen een verloren verhaaltraditie of een boeiend terrein voor literair onderzoek? werd gekozen uit een aantal inzendingen door de Comenius-jury onder voorzitterschap van Jan Pekelder (Universiteit van Parijs Sorbonne en Karelsuniversiteit te Praag).In haar scriptie beschreef ze de ontwikkeling van een sprookje, dat zijn oorsprong in vond in Ghana, bij het Ashanti-volk In de6de eeuw reisden deze spinverhalen met de weggevoerde slaven naar de Nieuwe Wereld mee, o.a. naar Suriname en naar de Nederlandse Antillen, waar ze zich van hun originele karakter vervreemdden en zich aan de nieuwe couleur-locale aanpasten. In de 20ste eeuw kwamen de sprookjes samen met de immigranten terug naar Nederland, waar ze een nieuwe ontwikkelingsperiode kenden. In deze scriptie worden alle overgangsfasen en nieuwe functies van de verhalen van de spin voorgesteld. De studente bestudeerde de vraag of Anansi de spin nog steeds van betekenis is voor het hedendaagse literaire en antropologische onderzoek en, refererend aan de rijke bibliografie, beantwoordde ze deze vraag positief. Het werk werd geprezen voor de originaliteit van het onderwerp en goed gebruik van de Nederlandse taal door een niet-moedertaalspreker.De jury bestond uit de professoren van verschillende universiteiten uit de regio en uit Nederland en Belgie. Een woord van de studente:Ik wil iedereen die me heeft gesteund van harte bedanken, in het bijzonder mijn promotor professor Jerzy Koch van de Universiteit van Wroclaw, dr. Theo Meder van het Meertens Instituut te Amsterdam, de Jury van de Comenius-prijs en prof. Jelica Novaković van de Vakgroep Neerlandistiek te Belgrado voor haar gastvrijheid tijdens het Collocuium Neerlandicum in de mooiste stad van Servi.