Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt drie prijzen uit

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde maakte op 12 juni bekend dat zij drie prijzen heeft toegekend. De Prijs voor het Meesterschap 2024 gaat naar Miriam van Hee, de Kruyskamp-prijs 2024 gaat naar Amand Berteloot en de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2024 gaat naar Marja Pruis. De prijzen zullen op 12 oktober tijdens de Laureatenmiddag worden uitgereikt.
 

1. Prijs voor Meesterschap aan Miriam Van hee

Deze in 1920 ingestelde oeuvreprijs wordt eenmaal in de vijf jaar toegekend, afwisselend in een van de categorieën 1) schone letteren 2) Nederlandse taal- en letterkunde en 3) geschied- en oudheidkunde, zodat de toekenning in elk van deze categorieën eenmaal in de 15 jaar plaatsvindt. De prijs bestaat uit een object en oorkonde.

Uit het juryrapport: De Commissie voor Schone Letteren is unaniem in haar keuze dichter Miriam Van Hee voor te dragen voor de Prijs voor Meesterschap op grond van de levenslange toewijding aan de poëzie, het sensitieve raffinement van de gedichten en de stelselmatige verdieping van thema’s zoals vergankelijkheid, melancholie, beweging versus stilstand, thema’s en motieven waaraan ze in elk van haar bundels vormgeeft.

De jury bestond uit de Commissie voor Schone Letteren, zijnde Hanneke van Eijcken, Lies Van Gasse, Pia de Jong, Yves T’Sjoen en Kester Freriks (voorzitter).

Eerdere laureaten van de Prijs voor Meesterschap zijn onder meer Ilja M. Veldman, Gerrit Kouwenaar, Hugo Claus, Ida Gerhardt, S. Vestdijk, Henriette Roland Holst en P.C. Boutens.

2. Kruyskampprijs aan prof. dr. Amand Berteloot

Hij ontvangt deze prijs voor zijn digitale uitgave van de Karelroman Ogier van Denemerken (integraal beschikbaar op de website van het Huygens Instituut). Deze in 1994 ingestelde prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt voor een werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, lexicologie of de editie van oude Nederlandse teksten, en bestaat uit een oorkonde en € 3.000.

Uit het juryrapport: Berteloot heeft op een moderne wijze invulling gegeven aan de term editie. Vele jaren heeft hij besteed aan de bestudering van de achtergronden van de tekst en het handschrift, aan de uitgave van deze met Middelnederlands doorspekte Duitse bewerking van een verdwenen Middelnederlandse tekst en aan de reconstructie van de maar liefst 23734 regels tellende Middelnederlandse tekst die daar vermoedelijk aan ten grondslag lag. Het resultaat van dit monumentale werk is in 2021 [online] beschikbaar gekomen […] Zo kon de editie in vier parallelle versies worden weergegeven: een facsimile, een transcriptie, een geannoteerde Middelnederlandse reconstructie en een vertaling daarvan in modern Duits.

De jury bestond uit Berthold van Maris, Nina Geerdink, Roland de Bonth en Ton van der Wouden.

Eerdere laureaten van de Kruyskampprijs zijn onder meer Paul Van Hauwermeiren, Marc De Coster, Willem Wilmink, W.P. Gerritsen en Frans Claes.

3. Dr. Wijnaendts Franckenprijs (literatuurkritiek)

vanwege de Stichting Elise Mathilde Fonds aan Marja Pruis voor haar boek Boos meisje. Over vrouwen en frictie (2022).

Sinds 1935 kent de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Dr. Wijnaendts Franckenprijs toe. Met ingang van 2024 is deze prijs gekoppeld aan de Elise Mathilde Essayprijs en wordt de prijs gefinancierd door de Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is bedoeld ter bekroning van een recente essayistische boekpublicatie, afwisselend op het terrein van de literatuurkritiek en de cultuurgeschiedenis, en bestaat uit een oorkonde en € 10.000.

Uit het juryrapport: Door Boos meisje voor te dragen voor de Dr. Wijnaendts Franckenprijs toont de commissie niet alleen waardering voor deze combinatie van literatuurkritiek en persoonlijk essay. Ze wil ook een auteur loven die door haar veelomvattende kritische praktijk laat zien hoe literatuur kan helpen om de brandende kwesties van onze tijd iets beter te begrijpen. Pruis, de ‘Grote Vriendelijke Schrijfster’ tegen wil en dank, weet daardoor oude en nieuwe lezers, evenals jongere generaties critici te inspireren.

De jury bestond uit Koen Rymenants (voorzitter), Tim Vergeer, Esther Op de Beek, Lizet Duyvendak, Sofie Gielis.

Eerdere laureaten van de dr. Wijnaendts Franckenprijs zijn onder meer Charlotte Van den Broeck, Frank Westerman, Carel Peeters, Jeroen Brouwers, Paul Rodenko, Karel van het Reve, H.A. Gomperts en Annie Romein-Verschoor.

Juryrapporten
De juryrapporten zijn integraal beschikbaar op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde https://www.mdnl.nl, waar ook een overzicht is te vinden van alle prijzen die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sinds 1921 heeft toegekend.

Uitreiking
De prijzen worden - evenals de al eerder dit jaar door de MdNL toegekende Debutantenprijs 2024 aan Tiemen Hiemstra voor zijn debuutroman W - uitgereikt tijdens de jaarlijkse Laureatenmiddag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 12 oktober 2024 in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Het programma van deze middag is openbaar en zal t.z.t. via de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekend worden gemaakt.

Meer weten?
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: Ingeborg Verheul, secretaris MdNL, e-mail: mnl@library.leidenuniv.nl 
Of bezoek de website van de MdNL.