Lintje voor uitgever Christoph Buchwald

Dr. Bart Hofstede, cultureel attach aan de Nederlandse ambassade in Berlijn, reikte de onderscheiding zaterdag 19 maart j.l. uit tijdens de Leipziger Buchmesse - tot grote verrassing van Buchwald zelf.Dit gebeurde na afloop van het programma Neues aus den Niederlanden, waarbij Christoph Buchwald een drietal Nederlandse auteurs aan het Leipziger publiek had voorgesteld en genterviewd.In zijn lofrede wees Bart Hofstede op Buchwalds grote verdiensten voor de bekendheid en populariteit van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied en noemde hij Christoph Buchwald een onvermoeibare bruggenbouwer tussen beide literaturen. Tijdens zijn dienstverband bij de uitgeverijen Suhrkamp, Luchterhand en Hanser heeft Buchwald het werk van talloze Nederlandse auteurs uitgegeven en gentroduceerd; onder hen Harry Mulisch, Margriet de Moor en Cees Nooteboom. Al aan het eind van de jaren tachtig (ruim vr het Nederlandse Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse 1993) slaagde Buchwald erin de Duitse aandacht te vestigen op de Nederlandse literatuur, die in de volgende jaren in Duitsland en daarbuiten een grote bekendheid verwierf. Door zijn kennis van zowel de Nederlandse als de Duitse taal en cultuur neemt Christoph Buchwald een bijzondere rol in bij de culturele uitwisseling tussen Duitsland en Nederland. Als mede-oprichter en uitgever van uitgeverij Cossee in Amsterdam heeft Buchwald een groot aantal Nederlandse auteurs begeleid en belangrijke Duitse auteurs in Nederland gentroduceerd. Bron: Nederlands Letterenfonds