Link 5: Taalverwerving: links! - schooltv

Door de dominantie van youtube worden andere sites met filmpjes soms vergeten. Een heel handige voor beginners en halfgevorderden (niveau A2-B1) is de volgende: http://www.schooltv.nl/beeldbank/. Voordeel van deze site is dat de filmpjes kort zijn, dat er duidelijk wordt gesproken en dat het taalgebruik meestal heel eenvoudig is. Veel filmpjes geven informatie over Nederlandse geschiedenis of cultuur. Wie de blog over Sinterklaas heeft bekeken, kwam al een filmpje van schooltv tegen. Een paar andere, tamelijk willekeurige voorbeelden:

over Beatrix: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050607_beatrix01

over Amsterdam: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_amsterdam02

over de Watersnoodramp:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood01

Dit was de laatste blog van 2011. Tot slot, om af te sluiten met een kerstgroet / kerstwensen, een filmpje van Dominee Gremdaat. Oorspronkelijk verschenen op de site: http://www.bettyasfalt.nl/. De preken van Dominee Gremdaat zijn allemaal ook op te vinden op youtube, ook deze: ‘Met de Kerst lekker alleen’,
https://www.youtube.com/watch?v=u3v21-XfAgU.

Pieter van der Vorm (Wenen)