Link 17: Taalverwerving: links! - lezenvoordelijst.nl

Sommige studenten zullen de zomervakantie willen aangrijpen om een roman te lezen. Uit interesse, of om niet al te veel te vergeten van wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. De meeste afdelingen zullen over een ruime bibliotheek beschikken. Maar wat raad je je studenten aan? Voor tips kun je terecht bij de basisbibiotheek van de IVN. De lijst voor literatuur na de Tweede Wereldoorlog is recent bijgewerkt, en bij de selectie zijn niet alleen titels opgenomen die van belang zijn voor colleges letterkunde, maar ook relatief simpele, goed leesbare romans, die wellicht niet tot ‘de canon’ behoren, maar zeer geschikt zijn ter ondersteuning van de taalverwerving.

Een ander overzicht is te vinden op www.lezenvoordelijst.nl. Deze site is een initiatief van Theo Witte, van wie in 2008 de baanbrekende studie Het oog van de meester verscheen. Hoewel Witte zich richt op havo- en vwo-leerlingen, is het didactisch model dat hij biedt, aangevuld met praktische leestips, beslist ook relevant voor het NT2- en NVT-onderwijs. Een uitvoerige samenvatting van Het oog van de meester is te vinden onder de volgende directe link:
http://www.lezenvoordelijst.nl/documents/proefschrift.pdf.

Interessant aan het model van Witte is dat er diverse leesniveaus worden onderscheiden, die nauwkeurig worden gedefinieerd en beschreven. Bij ieder niveau worden voorbeelden gegeven van romans die aan de opgestelde criteria voldoen.

Spannend is ook de wetenschappelijke benadering. Theo Witte is als vakdidacticus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het colofon van
http://www.lezenvoordelijst.nl/ biedt een indrukwekkende lijst namen van redacteurs en docenten letterkunde. Het is een verdienste van Witte dat hij met zijn proefschrift Het oog van de meester én met deze site een brug slaat tussen onderwijs en wetenschap, tussen letterkunde en didactiek.

Natuurlijk is de keuze van een roman uiteindelijk sterk afhankelijk van de belangstelling van de student. Maar http://www.lezenvoordelijst.nl/ is een handig hulpmiddel en draagt allerlei nuttige tips en ideeën aan! 

Pieter van der Vorm (Wenen)