Link 12: Taalverwerving: links! - kennislink.nl

Bijna iedere docent zal studenten wel eens wijzen op kranten. Voor  (korte) leesteksten kun je echter ook uitstekend terecht bij de populair-wetenschappelijke tijdschriften. Een interessante site hiervoor is http://www.kennislink.nl/, vooral omdat dit online-tijdschrift een aparte rubriek ‘taal  & spraak’ bevat: www.kennislink.nl/taal-en-spraak, met spannende en speelse teksten voor zowel studenten als docenten. Als willekeurige voorbeelden twee koppen van artikelen, die beslist nieuwsgierig maken: ‘Baby’s zijn goed in liplezen’ en ‘Het nut van de rode pen’. (In dit laatste artikel worden de resultaten gegeven van een onderzoek naar het nut van correctieve feedback – een relevant onderwerp voor NT2- en NVT-docenten!)

Twee andere mogelijkheden van www.kennislink.nl/taal-en-spraak:

1) In de artikelen wordt regelmatig gewezen op andere websites. Zo stuitte ik, struinend door het archief, op een artikel over het in 2010 opgezette ‘Meldpunt taal’ (http://www.meldpunttaal.nl/), een heel aardige site voor wie geïnteresseerd is in taalverandering!

2) Voor gevorderde leerders van het Nederlands biedt de maandelijkse ‘Talenquiz’ een mooie mogelijkheid voor een webquest: laat studenten maar eens, met behulp van het www, proberen de juiste antwoorden te vinden...

Op internet zijn uiteraard meer populair-wetenschappelijke tijdschriften te vinden. In veel  gevallen ligt de nadruk op ‘techniek ‘ en ‘natuur’ – wat overigens ook heel leuke en geschikte leesteksten kan opleveren. Een kleine bloemlezing uit de koppen: ‘Afgeschreven Van Gogh blijkt echt’ (gevonden op http://www.eosmagazine.eu/), ‘Vlieg zonder seks neemt toevlucht tot alcohol’ (op http://www.kijk.nl/), ‘Doofheid zangvogels tast zangvermogen aan’ (op http://www.nwtonline.nl/), ‘Onderzoek in 1 minuut: slim afvallen’ (video, op http://www.quest.nl/).

Pieter van der Vorm (Wenen)