Leuke vragen en antwoorden

Studenten kunnen je werk nog aangenamer maken en opvrolijken dankzij hun spitsvondige antwoorden en intelligente vragen. In de loop der jaren heb ik er in Poznań een brede waaier van mogen ontvangen. Het zal ooit wel eens gebeurd zijn dat een foute docent fouten en slechte antwoorden heeft verzameld en – god verhoede het – online heeft gezet. Mij lijkt het veel leuker om er een positieve draai aan te geven. Welke intelligente vragen en leuke zinnen of antwoorden hebben ik in de loop der jaren al mogen horen?

Opvallend is toch dat studenten zich zeer snel modewoorden eigen maken. 

De onderstaande lijst blijft uiteraard anoniem, alhoewel ik me de student in kwestie perfect kan herinneren. Ze komen uit de lessen taalverwerving en cultuurkunde. Op papier zullen ze misschien niet zo grappig lijken, want c’est le ton qui fait la musique. Toch heb ik een vermoeden dat sommige collega’s al gelijkaardige dingen hebben gehoord.

Hier komen enkele voorbeelden (en de lijst is verre van volledig):

Is er ooit een Nederlander geweest die überhaupt een probleem met “er” heeft gehad?
            (“Er” is en blijft het meest tot de verbeelding sprekende woord)

Is het geen mirakel dat België toch werkt?
            (Verwijzend naar de complexe staatsstructuur)

Waarom zijn de Nederlanders niet gevlucht voor het water?
            (Tijdens de geschiedenislessen)

Welke objecten hebben geen naam in het Nederlands?
            (Tijdens de docentennascholing in Amsterdam afgelopen zomer werd duidelijk dat er             voor “uitbuiken”, “uitwaaien” en “het hoekje omgaan” vrijwel geen vertalingen bestaan)

Kunnen we eigenlijk, zeg maar, nou ja, gewoon onze les annuleren?
            (Nou, in principe, een beetje te veel stopwoorden, zal ik maar zeggen)

Shit man, dat vind ik wel swag.
            (Jongerentaal)

Deze zin begint met een jahoortje.
            (Ja hoor, inderdaad)

We zijn op zoek naar een mannelijke flatgenoot, voor de verwarming.
            (Opzettelijke dubbelzinnigheid)

Ik dacht dat Nederland zo anarchistisch was, maar blijkbaar zijn er veel regels.
            (Na enkele lessen cultuurkunde)

Waarom dragen Nederlandse mannen zoveel gel in hun haar?
            (Ja, waarom, eigenlijk?)

Wat is het toch met die witte cowboylaarzen?
            (Verwijzend naar een modefenomeen van enkele jaren geleden)

Jo Sterckx (Poznań)