Letterenfonds stimuleert essayistiek

Met deze nieuwe mogelijkheid wil het Letterenfonds essayisten en redacties in Nederland de ruimte bieden om het genre te blijven vernieuwen. Het is de bedoeling zon vier keer per jaar in wisselende media de publicatie van een essay mogelijk te maken. Gedacht wordt aan een lang essay dat getuigt van originaliteit en denkkracht, waarbij stilistisch talent samengaat met een oorspronkelijke geest. Als eerbetoon zal een dergelijk essay van steeds een andere auteur het Kousbroek Essay worden genoemd. De essayist Kousbroek indachtig zullen er geen beperkingen worden gesteld aan het onderwerp.Redacties van literaire tijdschriften, dag- en weekbladen (zowel in papieren als digitale vorm) worden uitgenodigd een voorstel te doen aan het Nederlands Letterenfonds. De Kousbroeklezing van K. Schippers, die vanavond wordt uitgesproken in De Rode Hoed te Amsterdam, op initiatief van De Gids en NRC, is het eerste essay in de reeks. Het Nederlands Letterenfonds hoopt op deze manier redacties van verschillende media te stimuleren tot het opnemen van essays. Aan goede essayisten ontbreekt het niet in Nederland, aan publicatiemogelijkheden vaak wel. In de aanvraag dient te worden aangegeven welke nevenactiviteiten worden ontwikkeld om aandacht te genereren voor het betreffende essay. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds.Het logo van het Kousbroek Essay is te downloaden via www.letterenfonds.nl.