Laudatio nieuwe ereleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van de IVN, die werd gehouden op vrijdag 26 augustus 2022, de laatste dag van het 21e Colloquium Neerlandicum in Nijmegen, werden Ludo Beheydt en Judit Gera benoemd tot ereleden van de vereniging. Uittredend bestuurslid Jelica Novakovic sprak de laureaten toe. 

 

Een vereniging staat en valt met de manier waarop die met zijn senioren omgaat en bijvend aan zich bindt. Daarom buigt het bestuur van de IVN zich eens in de drie jaar – nu, uitzonderlijk, in vier jaar – over de vraag wie tot de vooraanstaande senioren behoort die geëerd dienen te worden voor hun uitzonderlijke prestaties binnen de Internationale Neerlandistiek. Om de titel van een verhaal van Paul Snoek te parafraseren: wij waren op zoek naar ʽde man/vrouw in de reus’. Dat wil zeggen naar degene die onze vereniging doet bewegen, dansen en nieuwe hoogtes bereiken.

Onze nominatie is zowel door de genomineerden als door de algemene ledenvergadering aangenomen en met trots bieden we hierbij het erelidmaatschap aan em. prof. dr. Ludo Beheydt en em. prof. dr. Judit Gera aan. Ze blinken allebei uit in alle facetten van het vak dat ze decennialang met liefde en passie hebben uitgeoefend. Ze hebben een rijke academische carrière achter de rug met een veelvoud aan vaak baanbrekende en grensoverschrijdende publicaties; ze waren uitstekende pedagogen die nieuwe generaties neerlandici hebben voortgebracht en voor een hoog wetenschapplijk niveau hebben gezorgd door jonge promovendi te begeleiden; ze hebben in hun talrijke bestuurlijke functies organisatorisch talent getoond en waren met hun interdisciplinair en multilateraal engagement ware ambassadeurs van de Nederlandstalige cultuur. Daarvoor zijn ze terecht met de hoogste onderscheidingen bekroond.

Gefeliciteerd, Ludo en Judit! We hopen dat jullie nog lang onze IVN zulllen doen bewegen en dansen!