Lage Landen Studies 2: Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde

Onlangs verscheen Lage Landen Studies 2: Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde onder redactie van Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq en Philippe Hiligsmann. Het nummer bevat twaalf artikelen waarvan de meeste gepresenteerd zijn tijdens het Zeventiende Colloquium Neerlandicum, dat van 23 tot en met 29 augustus 2009 in Utrecht plaatsvond. De publicatie is verkrijgbaar via uitgeverij Academia Press, ISBN 9789038217871.