Laatste jaar?

De zomervakantie zit er weer op, en volgende week beginnen voor mij de lessen weer. Deze periode heb ik de verplichte cursussen Wetenschappelijkheid en Onderzoeksethiek en Geavanceerd Academisch Engels, en heb ik zelf de cursussen Perspectief op taal en Tweetaligheid – Een Introductie gekozen, omdat ik de cursussen die in het curriculum van de masteropleiding staan al tijdens mijn bacheloropleiding had gevolgd. En het andere keuzevak Theorie en Methode II dat ik dolgraag had willen volgen, en dat een van onze professoren dolgraag had willen geven is slachtoffer geworden van de bezuinigingen die ook op de Universiteit van Stockholm doorgevoerd worden.

Daarna hoef ik alleen nog maar mijn masterscriptie te schrijven. Ik ben inmiddels al druk bezig na te denken over een onderwerp, maar dat is nog niet zo eenvoudig. De ideeën die ik heb borduren voort op mijn bachelorscriptie. Maar wil ik de diepte in gaan, of is het beter met het oog op mijn aspiraties op een onderzoeksopleiding me te verbreden? Ik moet maar eens gaan praten met de studiebegeleider, mijn vrienden en klasgenoten om mij verder te oriënteren (ideeën zijn van harte welkom).

Vorig jaar is het instituut waar ik studeer, het Tolk en Vertaalinstituut, samengevoegd met het Instituut voor Scandinavische Talen en het Centrum voor Tweetaligheid. Het gevolg was onder andere dat ook de studentenraden van de verschillende instituten zijn samengevoegd – tenminste voor zover deze bestonden. Omdat er geen vertegenwoordiger voor de tolk- en vertaalstudenten was, hebben ze mij gevraagd in de raad zitting te nemen. Na een aantal keren nee te hebben gezegd, ben ik uiteindelijk over stag gegaan en ben als gewoon lid in de nieuw gevormde studentenraad gestapt.

Vorige week hebben we onze eerste raadsvergadering gehad, en op de agenda stond het kiezen van het bestuur. De oude voorzitter wilde graag de hamer aan de wilgen hangen, en omdat we eisen dat de leden van het bestuur minstens een periode in de raad moeten hebben meegedraaid alvorens verkiesbaar te zijn, keken de overige drie leden elkaar vragend aan. Niemand had eigenlijk zin in de voorzittersrol, maar uiteindelijk hebben ze me toch zover gekregen. Dus naast mijn studie en mijn freelance werk als vertaalster, zal ik dit academisch jaar een deel van mijn tijd besteden aan het vertegenwoordigen van studenten. De reacties die ik tot nu toe hierop heb gekregen zijn alleen maar positief: blijkbaar hebben ze vertrouwen in mij.

En dan? Als dit academisch jaar er op zit, en ik alle cursussen met goed succes heb afgerond? Ik weet het niet. Als het me niet lukt aangenomen te worden op een onderzoeksopleiding en te gaan doctoreren, ga ik voltijd aan de slag als vertaalster en ga daarnaast een losse cursus volgen. En dan kan ik misschien wat meer tijd doorbrengen in het tweede huisje wat we dit jaar hebben gekocht.

Werken kun je als freelance vertaalster bijna overal. Het enige dat je nodig hebt is een computer met alle tools die je gebruikt en een internetverbinding. En dat hebben we inmiddels hier op het platteland voor elkaar, een internetverbinding. En mijn laptop is inmiddels zo ingericht dat ik via internet op mijn vaste computer thuis kan werken.

Mijn bureau staat in ons tweede huisje voor het raam, en als ik mijn blik opricht kijk ik uit over de tuin die de vorige eigenaar volgeplant heeft met honderden bloemen.

Monique Zwanenburg Widingsjö, Tierp, Zweden

PS: Ik had een foto genomen met het uitzicht vanaf mijn werkplek, maar helaas wil de techniek niet helemaal meewerken. Onderstaande foto is het uitzicht vanuit het huisje tijdens de avondschemering.

Monique Zwanenburg Widingsjö (Sollentuna)