Koninklijke onderscheiding voor Laurette Artois (Frankfurt)

Op 20 mei heeft Laurette Artois in Berlijn uit handen van de Ambassadeur van het Koninkrijk België de versierselen van Officier van de Kroonorde in ontvangst mogen nemen. De hoge onderscheiding is toegekend vanwege haar grote verdiensten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur in Duitsland.

Van 1984 tot aan haar pensionering in mei 2022, slechts met korte tussenpozen onderbroken voor het op de wereld zetten van drie zoons, vervulde Laurette aan de Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt een eenvrouwsdocentdocentschap in de neerlandistiek. Met name voor studenten Germanistik en Südost-Asienwissenschaften verzorgde Laurette in het Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik taalcursussen inclusief lectuur- en conversatiecolleges. Daarnaast nam ze ook werkcolleges voor haar rekening, veelal op het gebied van literatuur en vertalen. Aldus vormde de neerlandistiek in Frankfurt een keuzevak met een wetenschappelijke invulling.

Haar extracurriculaire enthousiasme voor de Vlaamse en Nederlandse letteren ontlaadde zich vanaf 2009 in een imposante reeks van culturele manifestaties met de titel Niederländische Sprache und Kultur. Met steun van de Taalunie en de Letterenfondsen vonden er elk jaar in Frankfurt lezingen en optredens van Nederlandstalige auteurs en andere cultuurdragers plaats. Deze vormden een verrijking van het literaire leven in Frankfurt. In 2019 ontving Laurette daarom van de deelstaat Hessen de Ehrenurkunde für Kunst und Kultur. De Frankfurter Allgemeine prees onlangs nog de tientallen “öffentlichen Lesungen, mit denen die 65 Jahre alte Flämin literaturinteressierte Bürger entzückte”.

Zeer gewaardeerd is ook haar inbreng in het Niederlandistenverband. Als penningmeester speelt ze in het docentenplatform van de Neerlandistiek in de Duitstalige landen een centrale rol. In 2016 was ze gastvrouw van een unieke docentenbijeenkomst in het jaar dat Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse hun gastlandoptreden hadden. Voor de Duitse neerlandistiek was dit meeslepende evenement een unieke gelegenheid om ook zelf in het voetlicht te treden.

Dank voor je voortreffelijke werk en van harte gefeliciteerd, Laurette!

Hans Beelen

Foto: Ruben Semmerling