Keynotesprekers bekend: ‘Velden en wegen: Achter de verhalen 2024’

De expertisegroep Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen organiseert op 30 oktober, 31 oktober en 1 november 2024 een nieuwe editie van het congres Achter de verhalen. Gaston Franssen (Universiteit van Amsterdam), dr. Alexa Stoicescu (Universiteit van Boekarest) en dr. Inge van de Ven (Universiteit Tilburg) zijn keynotesprekers. 

De recent in TNTL heropende discussie over de schematisering van de literaire infrastructuur in het Nederlandse taalgebied laat zien dat er aangaande de productie, distributie en receptie van literatuur nog veel te onderzoeken valt. De expertisegroep Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen organiseert dit jaar daarom nog een Achter de verhalen- congres.

De centrale vraag tijdens het congres luidt: Hoe kunnen we de (al dan niet contemporaine) literaire infrastructuur in het Nederlandse taalgebied, zo'n twee decennia na publicatie van De productie van literatuur (2006) van Dorleijn en Van Rees, begrijpen en analyseren in het licht van nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en de literatuurwetenschap? We verwelkom in het bijzonder bijdragen die:

  • Het schema van de literaire infrastructuur, zoals geconceptualiseerd door Dorleijn & Van Rees (2006), taxeren op bruikbaarheid anno 2024;
  • Een positie innemen in de recente vakdiscussie die door Bax et al. (2022), Franssen (2023) en Joosten (2023) is geopend;
  • Nieuw onderzoek rapporteren naar een of meerdere klassieke instituties in het literaire veld (1800-heden), inclusief een reflectie op de implicaties van dat onderzoek voor de bevindingen uit De productie van literatuur;
  • Onderzoek rapporteren naar instituties of infrastructurele verschijnselen in het literaire veld die in De productie van literatuur niet aan de order zijn gekomen of konden komen;
  • Theoretische en/of methodologische overwegingen over infrastructureel onderzoek vooropstellen;
  • Institutionele c.q. infrastructurele aspecten incorporeren in analyses van primaire literaire teksten in het Nederlandse taalgebied;
  • Reflecteren op het literatuuronderwijs en/of de literatuurdidactiek als onderdeel van de studie van de moderne Nederlandstalige letterkunde.

Keynotesprekers

Gaston Franssen - 'Van schrijvers en mediamakers: veldmigratie en mediakapitaal in de hedendaagse Nederlandse Literatuur'

Bio: Gaston Franssen is hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Een rode draad in zijn onderzoek is de invloed van mediatisering en commercialisering op literaire creativiteit en schrijverschap. Franssen publiceerde over literaire beroemdheid, fancultuur, branding en performacepoëzie in tijdschrijften als Journal of Dutch LiteratureNederlandse letterkundeSpiegel der Letteren, Celebrity Studies en de European Journal of Cultural Studies. In 2022 publiceerde hij in TNTL het artikel 'Voorbij het veld: beperkingen en mogelijkheden van de veldtheorie voor de Nederlandse letterkunde', een reflectie op de gebruikswaarde van het veldschema voor de analyse van de hedendaagse Nederlandse literatuurproductie. 

 

Alexa Stoicescu - 'Een relationele literatuurgeschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in de periode 1925-2025'

Bio: Alexa Stoicescu is hoofd van de afdeling Neerlandistiek aan de Universiteit van Boekarest. Ze geeft colleges taalverwerving, literatuur en vertaalwetenschap. Haar BA-, MA- en PhD-onderwerpen zijn respectievelijk: postmodernisme bij Peter Verhelst, nihilisme in de Nederlandstalige literatuur en 'Heimat' bij Herta Müller. Ze werkt mee aan internationale projecten zoals DLIT (Dutch Literature in Translation), geeft jaarlijks les bij de Doctoral Summer School van Comenius en organiseert verschillende projecten met studenten. Haar onderzoeksinteresses zijn de periodisering en didactiek van de Nederlandstalige literatuur, met een focus op de millenialliteratuur en thema's zoals ecokritiek, queer of posthumanisme. Daarnaast werkt ze als literair vertaler. Zij heeft o.a. Paul van Ostaijen, Adriaan van Dis en Lucas Rijneveld vertaald. 

 

Inge van de Ven - '(On)betrouwbare vertellers binnen en buiten het boek'

Bio: Inge van de Ven is literatuur- en mediawetenschapper aan het departement Cultuurwetenschappen van Tilburg Universiteit. Ze heef een PhD in vergelijkende literatuurwetenschappen (Universiteit Utrecht, 2015). Ze deed postdoctoraal onderzoek als Marie Curie Fellow aan UC Santa Barbara en Junior Core Fellow aan het Institute of Advanced Study in Budapest. Ze schreef Big Books in Times of Big Data (Leiden University Press, 2019) en met Lucie Chateau Digital Culture and the Hermeneutic Tradition: Suspicion, Trust & Dialogue (Routledge, 2024). Artikelen verschenen onder andere in European Journal of English Studies, Medical Humanities, Narrative, Digital Humanities Quarterly, Celebrity Studies en Journal for Creative Behavior.

 

Onderzoek & Abstracts

De organisatie verwelkomt nadrukkelijk onderzoek over het Vlaamse literaire veld, transnationaal georiënteerd onderzoek en onderwerpen gerelateerd aan (post)koloniale Nederlandstalige letterkunde. Vanzelfsprekend zijn, de geest van Achter de Verhalen indachtig, ook bijdragen welkom die een wat lossere band met het congresthema hebben, maar wel een vernieuwende invalshoek op de moderne Nederlandstalige letterkunde vooropstellen.

De organisatie verwelkomt abstracts voor individuele onderzoekspresentaties (20 minuten), panelsessies (90 minuten, minimaal 3 sprekers) en rondtafelsessies (90 minuten). Abstracts (maximaal 300 woorden voor een individuele onderzoekspresentatie of ronde tafel en maximaal 600 woorden voor een panel) dienen uiterlijk 1 april 2024 te worden ingestuurd via achterdeverhalen@ru.nl. Het congresprogramma zal vervolgens in mei 2024 bekend worden gemaakt.

Bron: https://ru.nl