Jury prijs der Nederlandse Letteren 2024 bekend

In oktober is de samenstelling van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2024 bekend geworden.

Op 4 oktober heeft het Comité van Ministers van de Taalunie de jury voor de 24ste editie van de Prijs der Nederlandse Letteren bekendgemaakt. De prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De jury bestaat uit zeven leden en zal worden voorgezeten door prof. dr. Yra van Dijk, modern letterkundige en publicist. De jury is representatief voor het hele Nederlandse taalgebied en de internationale neerlandistiek, en ze bestaat uit recensenten, academici en auteurs.

De andere juryleden zijn dr. Annika Johansson, Guinevere Claeys, prof. Dr. Lars Bernaerts, Max Temmerman, Moenisha Hiwat-Mahabiersing MA, dr. Reza Kartosen-Wong.

De bekroonde auteur ontvangt een bedrag van 60.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning, en wordt toegekend voor het hele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama.
In oktober 2024 zal koning Filip de winnaar bekendmaken in Brussel.

Meer informatie
In 2024 wordt de uitreiking georganiseerd door Literatuur Vlaanderen. Meer informatie over de jury en de uitreiking kunt u vinden op de website van Literatuur Vlaanderen. De Prijs der Nederlandse Letteren wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.