IVN-kantoor trekt in bij Universiteit van Tilburg

Op 17 mei jongstleden nam het IVN-kantoor zijn intrek in het Dante-gebouw van de Universiteit van Tilburg. Na een zwervend bestaan heeft de IVN daarmee weer een vaste verblijfplaats gevonden.

De keuze voor de Universiteit van Tilburg (UvT) is, buiten de voordelen die een academische omgeving biedt, wellicht een opvallende keuze. Er bestaat immers geen opleiding Nederlands op de UvT.

"Daardoor is Tilburg een neutrale locatie," verklaart adjunct-directeur van de IVN Tjits Roselaar. "Als je in Leiden of Utrecht zit, wordt je snel geassocieerd met de opleiding Nederlands van die universiteit." Ook de geografische locatie van Tilburg, midden in Nederland/Vlaanderen, speelde mee bij de keuze. Roselaar: "Tilburg ligt centraal in Nederlandse taalgebied."

Vanuit de UvT wordt de intrek van de IVN als goed nieuws ontvangen. Rector Philip Eijlander liet tijdens de inwijding van het IVN kantoor weten dat men op de UvT bezig is met de accreditatie van een Lerarenopleiding Nederlands. "In dat kader past de IVN ook op onze campus."