IVN-colloquium 25 t/m 29 augustus 2025 in Brussel

Hierbij herinneren we onze lezers er graag aan dat het Colloquium Neerlandicum van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus 2025 zal plaatsvinden in Brussel aan de Vrije Universiteit Brussel.


Wij raden u aan om deze data alvast in uw agenda te zetten. Het thema zal zijn:
‘Nederlands in meertalige contexten’.
Dit thema sluit mooi aan op de locatie. Uiteraard bevat dit colloquium ook weer een cultureel programma en houden we dan ook weer de Algemene Ledenvergadering van de IVN. De call for abstracts volgt in het najaar van 2024.

Het Colloquium Neerlandicum wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Taalunie.

Over het Colloquium Neerlandicum

Elke drie jaar organiseert de IVN een eigen congres: het Colloquium Neerlandicum, ofwel: het wereldcongres van de neerlandistiek. In de afgelopen decennia is de internationale neerlandistiek uitgegroeid tot een dynamische, veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks Colloquium Neerlandicum is voor onze leden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en 'best practices' uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden.