IVN bezorgd over discussie rond Nederlandse sectorplannen voor de neerlandistiek

De IVN volgt met aandacht en bezorgdheid de lopende discussie over de Nederlandse sectorplannen voor de universitaire neerlandistiek, en vraagt met aandrang dat de Raad voor de Neerlandistiek, die alle betrokken partijen vertegenwoordigt (waaronder studenten, vakgenoten en opleidingen), systematisch betrokken wordt bij de gesprekken.

Punt 1 van het Actieplan voor de Neerlandistiek dat de IVN samen met andere organisaties opstelde, blijft wat de IVN betreft onverkort gelden:

“Voor de neerlandistiek als vakgebied is het cruciaal dat er zowel binnen als buiten het taalgebied voldoende vakgroepen Nederlands blijven voortbestaan die ook voldoende studenten blijven bedienen. Als opleidingen en opleidingskansen verder blijven verdwijnen, raakt dat het hele vakgebied en het Nederlandse taalgebied als geheel.”