Internationale Neerlandistiek 2020 nummer 3 verschenen!

Internationale Neerlandistiek 2020, Vol. 58, No. 3 is verschenen, met deze keer bijdragen van Christopher Joby, Thomas Pierrart, Jakob Faber, Siegfried Huigen, Elke Brems, Christina Lammer en Heinz Eickmans.

IVN-leden met een abonnement op Internationale Neerlandistiek ontvangen het nummer binnenkort per post. 


Internationale Neerlandistiek opgenomen in Scopus

Prof. Lut Missine is nu bijna twee jaar hoofdredacteur van Internationale Neerlandistiek. Een van de doelstellingen van de IN-redactie is om het tijdschrift bredere zichtbaarheid en erkenning te geven. Daarin is kortgeleden een belangrijke stap gezet: IN is opgenomen als titel in de Scopus-database. Hiermee worden alle auteurs en hun artikelen die in IN verschijnen, opgenomen in de grote Scopus-index en daarmee vindbaar voor wetenschappers over de hele wereld. Concreet betekent dit dat de reikwijdte en de impact van ons tijdschrift vele malen is vergroot. Maar er is meer. Toegang tot het Scopus-netwerk betekent erkenning van de kwaliteit van een publicatie. Een tijdschrift moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen om te worden opgenomen


Internationale Neerlandistiek verschijnt eveneens als e-journal, zie: www.internationaleneerlandistiek.nl. De Open Access-versie verschijnt gelijktijdig met de versie in druk. Het e-journal is digitaal vrij toegankelijk, uitgaande van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. Alle artikelen, kronieken en recensies zijn in pdf-formaat te downloaden.