In memoriam Marloes van Bergen

Via Tjits Roselaar, oud-directeur van de IVN, bereikte ons het bericht dat op 5 december jl. Marloes van Bergen (geboren 28 februari 1980) is overleden.

Marloes werkte van 2010 tot 2018 als organisatie-assistent voor de IVN. Ze was in die jaren het aanspreekpunt voor veel van onze leden en feitelijk het ‘gezicht van het bureau’.
Ze zorgde er ook voor dat de verhuizing van het IVN-bureau van Tilburg naar Utrecht zo rimpelloos mogelijk verliep. Tijdens de drie colloquia in haar werkperiode was zij een ‘vast baken’ achter de centrale balie.

Marloes viel op door haar betrokkenheid en zorgzaamheid. Een hartelijke doortastendheid in het oplossen van al die grote en kleine problemen van zenuwachtige congresgangers kenmerkte haar. Voor haar waren al die internationale neerlandici heel bijzondere mensen. Voor ons was Marloes de persoon bij wie wij altijd terecht konden en met wie wij zo graag langer contact hadden gehouden.
Helaas, wij houden nu alleen de herinnering aan een bijzonder ‘gezicht van het bureau’. Maar die herinnering koesteren wij.

Mocht u iets willen doorgeven aan de familie van Marloes, dan kunt u een bericht sturen aan Tjits Roselaar.