In memoriam Larissa Shishulina

Op 9 januari 2023 is Larissa Shishulina overleden.  Zij was van 2009-2015 bestuurslid van de IVN en gedurende vele jaren voorzitter van het Docentenplatform Oost-Europese Neerlandistiek (DOEN).

Larissa Shishulina was een van de bekendste neerlandici in Oost-Europa en zij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de neerlandistiek in Rusland.

Sinds 1982 werkte ze als docent Nederlands aan de MGIMO Universiteit in Moskou. De alumni van Larissa Shishulina werken nu onder meer aan universiteiten, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij diplomatieke vertegenwoordigingen in landen als Rusland, Nederland en België.

Zij is auteur van een aantal lesboeken Nederlands (onder meer Nederlands: politieke vertaling, Internationale economische betrekkingen in het Nederlands en Internationaal recht in het Nederlands) die worden gebruikt aan alle universiteiten in Rusland en Belarus waar Nederlands als vreemde taal wordt gedoceerd. Als medeoprichter en veeljarige voorzitter van DOEN heeft zij een uniek internationaal netwerk van neerlandici opgezet. Haar onvermoeibare energie en liefde voor taal en wetenschap waren een voorbeeld voor veel jonge mensen. Behalve als docent Nederlands werkte Larissa als professionele vertaler in België en Nederland, en haar onderzoek op het gebied van interculturele communicatie kon tijdens internationale conferenties altijd op veel belangstelling rekenen.

Larissa was een warmhartige vriend en collega die altijd voor je klaar stond. Had je een vraag over de Nederlandse fraseologie of verkeerde je in een moeilijke levenssituatie, dan gaf ze altijd een juist antwoord en vond warme woorden. In haar werk als docent had ze voor iedereen een individuele aanpak die steevast succesvol bleek. Larissa Shishulina zal bij velen voortleven die met de Nederlandse taal in aanraking zijn gekomen. Ooit gaat de rouw over, en de zalige nagedachtenis van een uitstekende specialist en een goed mens zal in onze harten blijven.


Petr Oskolkov