Het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt heeft vorig jaar een EU-talenproject afgesloten met het Nederlands als centrale taal

Doelstelling was voor het Nederlands eigentijdse leermodules realiseren, d.i. multimediaal, gebaseerd op het ERK, gebruik makend van de nieuwste technologische mogelijkheden. Zo kwamen negen contrastieve multimediale e-modules voor full beginners tot stand. Ze behandelen de niveaus A1-A2 van het Europees Referentiekader. Een grote aandacht gaat ook uit naar de communicatieve cultuur. Ze bieden text-to-speech (een hulp voor iedereen, maar zeker voor dyslectici), screen magnification (een hulp voor personen met beperkt zicht), een virtueel klavier voor de letters met vreemde diacritische tekens.Elke module bestaat uit vier blokken met telkens zeven units met nieuwe elementen en een herhalingsunit. Een uitgebreide verwijsfunctie laat toe de modules lineair te doorlopen ofwel afzonderlijke onderdelen thematisch door te nemen of te herhalen. Een speciaal uitgekiend didactisch woordenboek is altijd binnen klik-bereik.De volgende talencombinaties zijn beschikbaar: NL-FR en FR-NL, NL-SK en SK-NL, NL-RO en RO-NL, TR-NL, TR-FR en FR-TR.Het project kreeg van de EU-evaluatoren de waardering excellent.Voor meer info: www.uhasselt.be/tst-id of mail naar ctl@uhasselt.be.