Herinneringen contributiefacturen verzonden

Op 4 april hebben we de herinneringsmails voor de contributie van 2024 verstuurd. Het kan zijn dat u onze contributiefactuur in februari heeft gemist. Geen probleem. U krijgt nogmaals de gelegenheid om uw contributie te voldoen. Leden die nog niet hebben betaald ontvingen op 4 april een herinneringsmail met factuur van ons. Leden die al betaald hebben ontvingen uiteraard geen herinnering.

Hierbij willen wij nog eens overbrengen dat het bestuur en het bureau van de IVN het zeer op prijs stellen dat u de vereniging in 2024 opnieuw wilt ondersteunen. Zonder de financiële steun en betrokkenheid van onze leden zou de IVN haar belangrijke werk niet kunnen doen.

Betaalwijze
U kunt de lidmaatschapsfactuur op twee manieren betalen. De eerste mogelijkheid is door gebruik te maken van de betaallink van het internationale betaalsysteem Mollie. Deze link vindt u in de e-mail. Als u via deze link betaalt, worden er geen bankkosten in rekening gebracht bij betalingen vanuit het buitenland. Het online betaalsysteem Mollie accepteert veel soorten bankrekeningen en credit cards.
Een andere manier om uw contributie te betalen is door overmaking vanaf uw bankrekening naar de bankrekening van de IVN onder vermelding van het factuurnummer. Woont u in het buitenland, dan zijn de bankkosten voor de internationale betaling eveneens voor uw rekening.

Wij verzoeken u om uw contributie of donatie zo spoedig mogelijk te voldoen. Wij vragen u om slechts de contributie voor 2024 over te maken en om géén betalingen te doen voor meerdere jaren. Als u een ander bedrag dan gevraagd of meerdere bedragen overmaakt, dan raakt ons geautomatiseerde boekhoudprogramma in de war. Dit programma is gekoppeld aan de ontvangen betalingen.

Looptijd lidmaatschap
Uw lidmaatschap is geldig tot en met 31 december 2024. In principe wordt uw lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend door ons verlengd. Tenzij u tijdig opzegt. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan is het noodzakelijk dat het lidmaatschap uiterlijk 15 december schriftelijk wordt opgezegd via bureau@ivn.nu .

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over uw lidmaatschap of over de tijdschriften die u ontvangt? Of twijfelt u of wij wel over uw meest recente e-mailadres beschikken? Neem dan a.u.b. contact met ons op via bureau@ivn.nu .

Nogmaals veel dank voor uw steun!

Vriendelijke groeten,
het bureauteam van de IVN