Heeft u kopij voor onze nieuwsbrief?

De IVN-nieuwsbrief wordt aan het einde van elke maand verstuurd naar ruim 1300 abonnees. De meeste abonnees zijn werkzaam in de internationale neerlandistiek.

Wilt u een vacature plaatsen, of een oproep voor een congres of een publicatie? Wilt u verslag doen van een interessante bijeenkomst? Doen uw studenten een onderzoek waarvoor ze het veld willen consulteren? Of is er een persoonlijk moment dat u met onze abonnees wilt delen, zoals een jubileum, een eervolle onderscheiding of het overlijden van een gewaardeerde collega?

Stuur uw tekst uiterlijk de 25ste van de maand als Word-bestand samen met een rechtenvrije foto (in *jpg-, *svg- of *png-formaat) aan bureau@ivn.nu.  Zorg ervoor dat de tekst alle relevante informatie bevat en/of een link naar uw website. Het moet duidelijk zijn bij wie de lezers terecht kunnen met vragen of reacties.

Ook door uzelf geschreven columns en recensies zijn van harte welkom. Er worden geen eisen gesteld aan de lengte, maar bedenk dat internet een vluchtig medium is; een tekst van ca. 600 woorden is gewoonlijk voldoende.


N.B.: De laatste nieuwsbrief van 2022 is verschenen op 1 december. De volgende nieuwsbrief wordt eind januari 2023 verstuurd.