Gratis boek Nederlandstalige terminologie in de praktijk

De Nederlands-Vlaamse terminologievereniging NL-Term stelt gratis exemplaren van de bundel “Nederlandstalige terminologie in de praktijk” ter beschikking voor leden van de IVN.
Dit boek uit 2021, dat is samengesteld door Cornelia Wermuth, Els Ruijsendaal en Marcel Thelen, bevat een selectie van artikelen uit symposia van NL-Term.


Terminologie is van iedereen en is overal te vinden. Termen kunnen voor verwarring en misverstanden zorgen als niet iedereen dezelfde terminologie hanteert of als de gebruikte terminologie voor verschil in uitleg vatbaar is. Dit boek biedt een inkijk in het terminologiegebruik in Nederland en in Vlaanderen. De zeventien auteurs beschrijven de praktijk in zeer uiteenlopende vakgebieden en maatschappelijke contexten. Het varieert van overheidscommunicatie tot cultureel erfgoed en geneeskunde en van rechtspraak tot meubel- en interieurkunst.

Bestellen

Het boek vond gretig aftrek tijdens het colloquium neerlandicum in augustus 2022 in Nijmegen. De exemplaren zijn gratis beschikbaar zolang de voorraad strekt. De IVN heeft aangeboden om onder de leden te inventariseren wie er belangstelling heeft voor een gratis exemplaar. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het volgende online formuliertje in te vullen.

Afhankelijk van het aantal gegadigden bekijkt de IVN of het nodig is om een bedrag voor de verzendkosten bij u in rekening te brengen. Daar zullen we dan uiteraard over communiceren. Bij zeer grote belangstelling kunnen we overwegen de boeken niet nu op te sturen maar te laten ophalen op het volgende colloquium neerlandicum in 2025 in Brussel.
Wij vragen u om uw belangstelling uiterlijk 17 juni via het formulier kenbaar te maken.

Meer weten?

Meer informatie over het boek en de auteurs vindt u op de website van AUP en informatie over de vereniging zelf kunt u vinden op de website van NL-Term.

Uitgave
Taal:  Nederlands
Uitgever:  Amsterdam University Press
Publicatiedatum:  15-10-2021
Prijs:  € 37,99
ISBN:  9789463725378; ook verkrijgbaar als e-book.