Gezocht: BAAP-bursaal Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel

Bij de Vakgroep Linguistics and Literary Studies (LIST) van de Vrije Universiteit Brussel is voor Nederlandse letterkunde een betrekking van doctoraatsbursaal (100%) vacant met het statuut van Bijzonder Academisch Assisterend Personeel.

Het betreft een contractuele aanstelling voor een jaar, die driemaal verlengd kan worden.


Vereisten:
De kandidaat moet beschikken over een diploma van master in de Taal- en Letterkunde (specialisatie Nederlands) of een gelijkgesteld diploma. 


Omschrijving van de functie:

  • bijstand bij onderwijs in bachelor en ontwikkeling van nieuw studiemateriaal; 
  • ondersteuning van bachelor- en masterproef;
  • voorbereiden van een doctoraal proefschrift.


Voorziene indiensttreding:
1 oktober 2019. 


Inlichtingen:
Prof. dr. Hans Vandevoorde;
tel.: +32/(0)2/629 26 66;
tel: +32/495 14 07 26.

Sollicitatie indienen tegen uiterlijk 30 juni 2019. Sollicitatiegesprekken vinden eind augustus/begin september plaats.

De kandidaten worden verzocht om een motivatiebrief, een curriculum vitae en een onderzoeksvoorstel (van maximum twee bladzijden) in het domein van de Nederlandse literatuur, dat bij voorkeur aansluit bij de onderzoekslijnen van de promotor en/of de onderzoeksgroepen SEL/CLIC. Mogelijke bijlagen zijn een afstudeerscriptie en/of een artikel.


Sollicitaties richten aan: 
Prof. dr. Hans Vandevoorde
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 te 1050 Brussel

Je kunt ook per mail reageren. Stuur hiervoor je sollicitatie naar: hans.vandevoorde@vub.be