Enquête project Vertrokken Nederlands

Al eeuwenlang verlaten Nederlanders en Vlamingen hun land om elders een nieuw leven op te bouwen. Hun moedertaal geven ze vaak snel op in den vreemde, zo wordt gezegd. Maar hoe Nederlandse emigranten omgaan met hun taal en identiteit is tot nu toe nooit systematisch onderzocht. Hoe het precies zit, willen onderzoekers van het Meertens Instituut en de Taalunie achterhalen in het project Vertrokken Nederlands, dat wordt uitgevoerd onderleiding van Nicoline van der Sijs. 

Inmiddels zijn er twee enquêtes opgesteld. De eerste enquête gaat over het taalgebruik, en is hier te vinden: https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/lang-nl

Deze eerste enquête is inmiddels al door meer dan 4000 Nederlandse of Vlaamse emigranten ingevuld.

De tweede enquête gaat over de Nederlandse cultuur in den vreemde en over behoeftes aan ondersteuning. Deze enquête is begin oktober beschikbaar gekomen en staat hier:
https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/697842/lang-nl

Graag roepen we iedereen die is geëmigreerd, op om beide enquêtes in te vullen. Verder hopen we dat u de enquêtes massaal wilt delen en doorsturen aan geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, of nazaten daarvan. De neerlandici extra muros kunnen in de verbreiding een belangrijke rol spelen, en wij hopen dat zij de enquête bekend maken, bijvoorbeeld via hun website of tijdens bijeenkomsten. De antwoorden op de enquêtes kunnen helpen om inzicht te krijgen in taal- en cultuurverandering, maar ook om te achterhalen welke behoeftes er bestaan onder geëmigreerden op het gebied van talige ondersteuning vanuit de Lage Landen, bijvoorbeeld in het verzorgen van onderwijs.

Meer informatie over het project is te vinden in dit persbericht: https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/uitgelicht/145657-grootschalig-onderzoek-naar-de-taal-van-nederlandse-emigranten

Zie voorts de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands/ ). Om op de hoogte te blijven van de vorderingen kan men zich het beste aanmelden bij de Facebookgroep Vertrokken Nederlands: https://www.facebook.com/groups/373691686482941/.

Suggesties en opmerkingen kunnen worden gestuurd aan de projectleider:

Nicoline van der Sijs, post@nicolinevdsijs.nl.