Elise Mathilde Essayprijs 2022 voor Melchior Vesters

IVN-lid Melchior Vesters is de winnaar van de Elise Mathilde Essayprijs 2022, een prijs die wordt uitgereikt door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal. Vesters krijgt de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro, voor zijn essay ‘Vrolijk verzet’.


De Elise Mathilde Essayprijs is een jaarlijkse prijsvraag die zich beurtelings richt op Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis.

Melchior Vesters studeerde Nederlands en Literary Studies in Leiden en werkt momenteel als docent Nederlands aan het Veurs Lyceum in Leidschendam.

De jury heeft ‘Vrolijk verzet’ gekozen vanwege de betrokkenheid van de auteur bij jonge lezers en zijn doordenken van de relevantie van lezen in het onderwijs, waarbij hij reflecteert op zijn positie als leraar en op hoe literatuur ingezet kan worden. Uit het juryrapport:

‘Dit essay raakt aan een van de meest urgente kwesties in het hedendaagse Nederlandse onderwijs: hoe kunnen we leerlingen kritische denkers maken, hoe kunnen we populisme en extreemrechtse denkbeelden in perspectief zetten? Hoe kan de literatuur relevant zijn? Maar ook wordt in het essay de vraag gesteld naar ironie en solidariteit, en hoe die beiden in gang worden gezet door literaire fictie.”

Het volledige juryrapport is hier te lezen.

De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 15 oktober 2022, tijdens de Laureatenmiddag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. ‘Vrolijk verzet’ is nu al te lezen op de website van de Maatschappij en zal ook gepubliceerd worden in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.