Een nieuwe poort naar de wetenschap - Doctoraatsstudie Nederlandse Filologie te Olomouc

De Tsjechische Nationale Accreditatiecommissie heeft op haar zitting van 13-15 juni 2016 de opening van een vierjarige doctoraatsstudie Nederlandse Filologie goedgekeurd voor de Univerzita Palackého te Olomouc. Deze studie kan zowel intern als extern worden gevolgd. Een overzicht van het vakkenpakket in het Nederlands kan op verzoek worden toegestuurd.

Interne studenten krijgen gedurende vier jaar een beurs van 7500 Tsjechische kroon per maand. De meeste colleges worden bloksgewijs gemiddeld eenmaal per maand op donderdagmiddag en vrijdag gegeven in het gebouw van de Katedra nederlandistiky, Křížkovského 14, Olomouc.

Als docenten zullen fungeren: prof. dr. Wilken Engelbrecht (garant van de studie), prof. dr. Hubert van den Berg, prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D., prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D., prof. dr. Jan Pekelder, prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., doc. Mgr. Marketa Štefková, Ph.D., doc. PhDr. Ludmíla Veselovská, Dr. De voertalen van de colleges zijn in beginsel Nederlands en Engels.

Belangstellenden kunnen zich tot 30 april 2017 melden via het elektronische aanmeldingsformulier (kan ook in het Engels worden ingevuld). Link via de pagina https://prihlaska.upol.cz/wps/portal, rechtsboven op het Britse vlaggetje klikken. Verder dient te worden overgelegd:

-          Bewijs van betaling van de aanmeldingskosten (640,- CZK)
-          Een ondertekend beknopt professioneel cv
-          Fotokopie of scan van het masterdiploma (personen die hun masterexamen pas in de loop van 2017 afleggen, dienen dit na behalen in)
-          Een in het Nederlands gesteld onderzoeksplan dat behelst: onderzoeksthema; overzicht van de stand van research met betrekking tot dit thema; corpus; methodologische aanpak; verwachte resultaten; belangrijkste literatuur over het thema. 

De dissertatie met een omvang van tussen 150 en 300 pagina’s tekst kan worden geschreven in het Nederlands, Engels, eventueel Afrikaans of Fries. In gefundeerde gevallen zijn andere talen ook mogelijk.

Belangstellenden worden verzocht om vóór aanmelding contact op te nemen met prof. dr. Wilken Engelbrecht – wilken.engelbrecht@upol.cz.

Wilken Engelbrecht – Univerzita Palackého