Drie nieuwe delen Lage Landen Studies

Er staan drie delen van Lage Landen Studies klaar voor u! In de zomer verschijnen ze. En als u naar het Colloquium Neerlandicum komt, kunt u ze daar gelijk bekijken. Op dinsdag 28 augustus worden ze daar gepresenteerd.

LLS 9
Désirée Schyns & Philippe Noble (red.), Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling. LLS 9 heeft als thema poëzie en vertalen. Dit deel van LLS is gewijd aan de poëzie van Cees Nooteboom in vertaling en aan de activiteiten van de vertaler-bemiddelaar Cees Nooteboom, die schrijvers uit de wereldliteratuur via Avenue Literair aan de Nederlandstalige lezers presenteerde. De bundel biedt bijdragen over de kenmerken van de poëzie van Nooteboom, over het discours over poëzie vertalen binnen vertaalwetenschap, over concrete vertaalkeuzes van vertalers van de poëzie van Nooteboom en besluit met een reflectie van de dichter op het onderwerp poëzie vertalen.

LLS 10
Lut Missinne & Jaap Grave, Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer. LLS 10 heeft als thema literaire vertalingen met Nederlands als brontaal. De aandacht in deze bundel gaat vooral naar kwesties die met de productiezijde van het literaire transferproces te maken hebben. Daarbij staan literaire vertalingen centraal met het Nederlands als brontaal. De bijdragen zoeken antwoorden op de vraag wat er met een Nederlandstalig boek gebeurt vanaf de originele versie tot zijn aankomst bij een anderstalige lezer. Daartoe werd onderzoek verricht naar leesrapporten, uitgeversarchieven, publicatiegeschiedenissen, collectievormers, subsidiërende instanties en ervaringsberichten van de vertalers zelf.

LLS 11
Irena Barbara Kalla & Dirk de Geest, Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland. LLS 11 heeft als thema poëzie over het buitenland. Dichters op reis brengt een aantal beschouwingen bij elkaar over de manier waarop hedendaagse Nederlandse dichters aankijken tegen diverse buitenlanden: onze buurlanden, maar ook Zuid- en Midden-Europa, tot Indonesië toe. Dit boek gaat in op hun reisverslagen, die variëren van een toeristische ansichtkaart tot een verregaande verkenning van de ander en het andere. Hoe dan ook gaat het in laatste instantie altijd om een confrontatie met het eigen dichterschap. De lezer krijgt zo een toegang tot diverse landen maar tegelijk ook tot sterk uiteenlopende poëtische praktijken. En bovenal is er de kennismaking met heel wat prachtige, veel te weinig bekende gedichten. Bij die beschouwingen zijn kenners uit de internationale neerlandistiek onze deskundige gids.