dr. Hubert van den Berg behaalt de graad van gehabiliteerde doctor (venia legendi)

Adam Mickiewicz Universiteit (UAM) in Poznań (Polen):Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse StudiesOp 16 december 2010 vond het habilitatiecolloquium van dr. Hubert van den Berg in de Neofilologische Faculteit van de Adam Mickiewicz Universiteit plaats.Centraal stond een boek over de geschiedenis van dada in Nederland en Belgi dat als habilitationsschrift is voorgelegd: How Dada Came, Saw, and Vanished in the Low Countries (1915-1929). Het boek verscheen als zevende deel in de reeks Crisis and the Arts. The History of Dada bij G.K. Hall in New York. Het object van de evaluatie was ook het wetenschappelijk oeuvre van dr. Van den Berg, alsook zijn andere academische activiteiten, onder meer als organisator van congressen. Op grond van de in ieder opzicht lovende beoordelingen van de vier reviewers, werd hem de graad van doktor habilitowany in de literatuurwetenschap toegekend. Tijdens het zogenaamde habilitatiecolloquium stelden de reviewers en de leden van de Faculteitsraad allerlei vragen aan de kandidaat. Dit leidde tot een vruchtbare discussie over algemene kwesties rondom de historische avant-garde en de plaats van dada en de avant-garde in Polen en Europa, met name in de Midden-Europese regio. In geheime stemming besloten de zestig leden van de Faculteitsraad unaniem (zonder tegenstemmen of stemonthoudingen een stemverhouding die hoogst zelden voorkomt) om de graad van gehabiliteerde doctor (venia legendi) aan dr. Hubert van den Berg toe te kennen. In het Poolse universitaire systeem is habilitatie een vereiste om zelfstandig wetenschappelijk medewerker te worden, tot universiteitsprofessor te worden benoemd en later de professorale titel te ontvangen. De neerlandistiek in Poznań heeft nu vier gehabiliteerde medewerkers: prof. dr hab. Jerzy Koch, prof. UAM dr hab. Paweł Zajas, dr hab. Elżbieta Wąsik en nu ook dr hab. Hubert van den Berg.