Dolores Ross benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands aan SSLMIT aan de Universiteit van Triëst (Italië) op 14 december is Dolores Ross tot haar grote verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hiermee werd zij gehuldigd voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor de studie Nederlands in Italië.

Dolores werd in bijzijn van collega's, vrienden en familie geridderd door de ambassadeur van Nederland in Italië, Willem van Ee. Hij prees haar onmisbare bijdrage aan de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur in Italië.

Onze directeur Anne Sluijs had het genoegen hierbij aanwezig te zijn en haar direct te feliciteren. De IVN is verheugd over dit grote en terechte blijk van waardering voor alles wat Dolores Ross voor de neerlandistiek heeft gedaan, en, ondanks haar pensionering, nog altijd doet. In haar dankwoord vroeg Dolores zich af waaraan zij dit verdiende; het was immers een groot genot geweest om dit werk te doen.

Naast haar grote inzet als docent, coördinator en inspirator van generaties studenten heeft Dolores belangrijk onderzoek verricht op het gebied van vertaalwetenschap en receptie-onderzoek, onder andere gepubliceerd in de IVN-reeks Lage Landen Studies. Met collega's uit de regio MediterraNed werkte ze aan de samenstelling van de boeken Ieder zijn eigen Arnon Grunberg (LLS 3), Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars (LLS 7) en Grensverleggende beelden. Literaire transfer uit de Lage Landen naar Zuid-Europa.