Docentpromovendus Nederlandse literatuur en cultuur (5 jaar, 1,0 fte)

The Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) nodigt uit te solliciteren op:
 
Docentpromovendus Nederlandse literatuur en cultuur (5 jaar, 1,0 fte)
Vacaturenummer: 22-291 11605

Beschrijving
We zijn op zoek naar een excellente, gemotiveerde, ondernemende en enthousiaste docent-promovendus met een eigen onderzoeksvoorstel op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur. Deze positie wordt gefinancierd uit de middelen die het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft toegekend aan de neerlandistiek om de opleidingen toekomstbestendig te maken en inhoudelijk te vernieuwen. Kandidaten uit de internationale neerlandistiek en de voormalige koloniën worden nadrukkelijk gestimuleerd te reageren.
 
Hoe ziet het dienstverband eruit?
Gedurende vijf jaar verricht je een promotieonderzoek (75% van de tijd) en daarnaast geef je onderwijs (25%). Een deel van de tijd mag je besteden aan opleiding en ontwikkeling, zoals het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs en het volgen van promovendicursussen van LUCAS  en een landelijke onderzoeksschool. De invulling van je werktijd wordt in nauw overleg met (co-)promotoren en de instituutsmanager afgesproken.
 
Onderzoeksopdracht
We zijn op zoek naar kandidaten met een eigen, innovatief onderzoeksvoorstel op het onderzoeksterrein van de Nederlandse literatuur en  cultuur. Dat voorstel ligt bij voorkeur op het snijvlak van de Nederlandse letterkunde en een andere discipline. Te denken valt aan een combinatie van Nederlandse moderne of historische letterkunde met bijvoorbeeld journalistiek, mediastudies, filosofie, rechten, (kunst)geschiedenis of (vak)didactiek.
 
Onderwijsopdracht
Je zult vooral bestaand onderwijs verzorgen op het gebied van de moderne en/of historische literatuur, media en cultuur, in de Nederlandstalige bachelor en/of minor Nederlandse Taal en Cultuur en de BA Dutch Studies. Ook zul je bachelorscripties begeleiden. In de latere jaren van je project kunnen dat ook cursussen zijn over je eigen onderzoek.
 
Hoofdverantwoordelijkheden
-             Uitvoeren van een eigen onderzoeksproject;
-             Voltooiing van een proefschrift binnen vijf jaar;
-             Publiceren van enkele onderzoeks- en populariserende artikelen;
-             Het verzorgen van onderwijs binnen de opleidingen Neerlandistiek;
-             Het begeleiden en beoordelen van bachelorscripties;
-             Het bijdragen aan vernieuwing in het curriculum van de opleidingen Neerlandistiek;
-             Actief deelnemen aan de LUCAS-gemeenschap, de Leidse en landelijke neerlandistiek en aan de activiteiten van een landelijke onderzoeksschool (bijvoorbeeld OSL of Huizinga).
 
Profiel
-             Een (bij voorkeur cum laude afgeronde) Research Master of Master Nederlandse taal en cultuur of een verwante opleiding, met minimaal een 8,0 voor de masterscriptie;
-             Bij voorkeur belangstelling voor zowel moderne als historische literatuur;
-             De kwaliteit om een proefschrift binnen de gestelde termijn te voltooien;
-             Uitstekende onderzoekskwaliteiten, zoals de vaardigheid om goede onderzoeksvragen te stellen, analytische kwaliteiten, theoretische kennis, en uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
-            Aantoonbare onderwijservaring en de ambitie om bij te dragen aan onderwijsvernieuwing vanuit een interdisciplinair perspectief;
-             Creatieve denker en team player.
 
De organisatie
Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een van de zeven onderzoeksinstituten van de Faculteit Geesteswetenschappen.
Onze medewerkers geven onderwijs en doen wetenschappelijk onderzoek naar beeldende kunsten, design, film, fotografie, digitale media en literatuur in de westerse wereld. Bijzondere aandacht heeft de verwevenheid van kunst en samenleving, met name in de domeinen politiek, religie, recht, wetenschap en technologie. Zie voor meer informatie onze website https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-the-arts-in-society
 
Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst met een promotietraject voor 5 jaar (1.0fte, 38 uur per week), startdatum 1 september 2022.
Het salaris bedraagt bij de startdatum € 2846,- en bij goed functioneren oplopend naar € 3420,- bruto per maand bij een voltijds dienstverband (salarisschaal 10, volgens de CAO Nederlandse Universiteiten).
Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een
eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald
ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden
op maat te kiezen. Alle informatie is na te lezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief. 

Informatie
Meer informatie over deze positie en de selectieprocedure is te verkrijgen bij Dr. Esther Op de Beek, e.a.op.de.beek@hum.leidenuniv.nl. Informatie over LUCAS via Mariska de Groot MSc, im-lucas@hum.leidenuniv.nl.

Hoe te solliciteren?
Om op deze vacature te solliciteren dien je je sollicitatie voor 10 juni in te dienen via ons online systeem. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste week van juni.
Zorg ervoor dat je de volgende aanvullende documenten bijvoegt in een enkele PDF, o.v.v. het vacaturenummer:
·              Sollicitatiebrief met motivatie
·              CV, inclusief contactgegevens van referenten (geen referentiebrieven) en, indien van toepassing, een overzicht van publicaties en gedoceerde cursussen.
·              Onderzoeksvoorstel van 1500 woorden (exclusief de bibliografie), waarin aandacht wordt besteed aan de relevantie en het vernieuwende karakter van het onderzoek en helder omschreven is welke onderzoeksvraag beantwoord wordt, aan de hand van welk materiaal, vanuit welke theoretische benadering(en) en met welke gehanteerde methode;
·              Kopie van relevant diploma.