Docentendag 2017 - Columbia University, NYC

Docenten Nederlands van acht verschillende universiteiten in de Verenigde Staten zijn eind oktober bijeengekomen op een ‘docentenweekend' aan Columbia University in New York City. De tweedaagse vergadering was georganiseerd door Wijnie de Groot van het Department of Germanic Languages aan Columbia en financieel mogelijk gemaakt door de Taalunie.

De bedoeling van de vergadering was om de hoge kwaliteit van het lesgeven Nederlands in de VS te bevorderen door nieuwe pedagogische kennis op te doen en tevens om ‘best practices’ met elkaar te delen. In het kader daarvan deed de groep mee aan een workshop gegeven door dr. Shelley Saltzman over het ontwikkelen van thematische lesmodules waarin op multimodale wijze verschillende vaardigheden geoefend kunnen worden. Verder heeft de groep eigen ervaringen besproken, ieder met voorbeelden uit eigen lespraktijk. De docenten bezochten ook het Language Resource Center van Columbia University, waar uitgebreid ingegaan werd op het 'Shared Course Initiative', een programma waar verschillende talen 'gedeeld' worden met Yale en Cornell University. Nederlands is een van die talen, en studenten aan die universiteiten volgen dezelfde lessen als de studenten aan Columbia, maar via live videoconferencing.

Bovendien is de groep te gast geweest bij het Flanders House in Manhattan, de officiële representatie van de Vlaamse overheid in New York. Nicolas Polet, vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, vertelde uitgebreid over het werk van deze Vlaamse instelling, en hoe zij docenten en studenten in de Verenigde Staten van dienst kan zijn. Liesbet Vannyvel van de Taalunie nam ook deel aan de docentendag, vernam de concrete situaties aan de Noord-Amerikaanse instellingen en gaf ook veel goed advies.

Herman de Vries
Calvin College |  Grand Rapids, Michigan