Docentencursussen

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.

De Taalunie richt zich bij deze nascholing op docenten en leerkrachten Nederlands die lesgeven in een niet-Nederlandstalige context. De nascholing kan op locatie en in het Nederlandse taalgebied plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek materiaal, didactische werkvormen, letterkunde, toetsing en onderzoek. Op ad-hocbasis worden nascholingsmogelijkheden uitgewerkt over zeer specifieke onderwerpen.

Bij de docentencursussen is er specifiek aandacht voor de band tussen de onderwijspraktijk en onderzoek en wordt er een online traject gekoppeld aan de fysieke bijeenkomst in de Lage Landen.
Voor alle cursussen in 2018 geldt dat ze aansluiten op het Colloquium Neerlandicum in Leuven (van 27 t/m 31 augustus).

Nascholingsaanbod 2018

Nascholingscursus voor docent-onderzoekers NVT en Neerlandistiek

 • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
 • Periode: van 20 tot en met 24 augustus 2018
  (aankomst 18 of 19 augustus, vertrek 24 augustus om 17.00 uur)
 • Plaats: Utrecht
 • Doelgroep: De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten, ongeacht de moedertaal. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.
  <<Meer informatie>>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Seminarium didactiek, taal en cultuur

 • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode: van 13 tot en met 24 augustus 2018
  (aankomst 12 augustus, vertrek 25 augustus)
 • Plaats: Amsterdam en Leuven
 • Doelgroep: Het seminarium is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst) van wie het Nederlands niet de moedertaal is. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.
  <<Meer informatie>>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur

 • Thema: taakgericht taal leren, doceren en evalueren
 • Periode: van 20 tot en met 24 augustus 2018
  (aankomst 19 augustus, vertrek 25 augustus)
 • Plaats: Leuven
 • Doelgroep: de verdiepingscursus is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen van de Taalunie aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst), ongeacht de moedertaal. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.
  <<Meer informatie>>

Inschrijving

• Start inschrijving: 1 maart 2018
• Uiterste datum inschrijving: zie per afzonderlijke cursus
• De links naar inschrijvingsformulieren vindt u op de subpagina’s van de
   verschillende cursussen (zie boven). Daar vindt u ook meer informatie
   over de inschrijving.

Algemene informatie
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Liesbet Vannyvel: lvannyvel@taalunie.org.

Downloads

doc nascholing_2017_lijst docentschappen_id.pdf