Digitale lesbrief ‘Afrikaans en varianten van het Nederlands buiten Europa’

Een internationaal team van deskundigen heeft de digitale lesbrief ‘Afrikaans en varianten van het Nederlands buiten Europa’ begin 2019 ontwikkeld. In de loop van vorige jaar is deze lesbrief voor het eerst gebruikt op scholen in het voorgezet/secundair onderwijs in Nederland, Vlaanderen en het Caribisch gebied. Eind december 2019 is deze grondig geëvalueerd. De eindwaardering van docenten en leerlingen was zonder meer positief. Mede op basis van de resultaten van deze evaluatie is de lesbrief op een paar punten aangevuld en verbeterd. De aangepaste digitale lesbrief ‘Afrikaans en varianten van het Nederlands buiten Europa’ is inmiddels gratis te downloaden van: https://vectislingua.org/domeinen/onderwijs/over-varianten.html

Het doel van de lesbrief is om scholieren in de leeftijd van 14 – 17 jaar in Nederland, Vlaanderen, Suriname en in het Caribisch gebied op een bescheiden en realistische wijze wat mee te geven over de varianten van het (standaard) Nederlands buiten Europa en om de onderlinge samenhang van deze varianten te benoemen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het ontstaan -, de maatschappelijke context -, de sprekers -, de uitspraak en de taalkundige bijzonderheden van de verschillende taalvarianten. Hierbij wordt een accent gelegd op het aan het Nederlands verwante Afrikaans als multi-etnische, inclusieve en zelfstandige taal.

De lesbrief bestaat uit een standaarddeel van 5 lesuren met daarnaast als extra optie een component verrijkingsmateriaal. Dit verrijkingsmateriaal kan door docenten flexibel worden ingezet afhankelijk van beschikbare tijd, niveau en voorkeuren van de leerlingen. Naast gebruik van de lesbrief binnen het vak Nederlands leent deze zich ook om vakoverstijgend ingezet te worden, bijvoorbeeld in een projectweek waar de vakken Nederlands, geschiedenis, wereldoriëntatie en cultuur geïntegreerd worden aangeboden.   

De digitale lesbrief ‘Afrikaans en varianten van het Nederlands buiten Europa’ is een initiatief van VECTIS (www.vectislingua.org).