Deadline indienen bijdrage 20e Colloquium Neerlandicum: 31 januari a.s. 

Het 20e Colloquium Neerlandicum heeft als thema ‘Nederlands in beweging’. Denk aan bewegingen in en rond het vak neerlandistiek en de didactiek ervan, beweging in/door/met de Nederlandse taal en vertalingen, beweging in en rond Nederlandse teksten etc. etc.

Rond dit brede thema verwelkomen wij uw bijdragen uit de taalkunde, letterkunde, cultuur, didactiek, (inter)culturele communicatie en het vertalen. Welke bewegingen – hedendaags of historisch – spelen een rol in uw onderzoek/uw les/uw vertaalpraktijk? En in hoeverre vormen deze bewegingen een antwoord op nieuwe eisen die aan de neerlandistiek worden gesteld?

U kunt een bijdrage indienen t/m 31 januari a.s.
http://bit.ly/2yjdiQD

Het 20e Colloquium Neerlandicum vindt plaats van 27 t/m 31 augustus 2018 en wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandsitiek en de K.U. Leuven