de lage landen neemt de Vlaams-Nederlandse samenwerking onder de loep

Vlaanderen en Nederland zijn natuurlijke bondgenoten, maar werken ze ook samen? In welke domeinen en hoe? Loopt de samenwerking vlot of laten ze kansen liggen? Antwoorden op deze vragen kunt u lezen in "VL ⇄ NL", de kroniek van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Met de kroniek "VL ⇄ NL" houdt de lage landen de vinger aan de pols van de samenwerkingsverbanden en de spanningen tussen beide regio’s. De redactie is namelijk overtuigd van het belang van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide buren delen een taal en tot op zekere hoogte een cultuur. Ze zijn historisch, geografisch en economisch sterk verweven. Ze staan voor verwante uitdagingen en hebben overlappende belangen.

Verwacht succesverhalen én knelpunten in de samenwerking op uiteenlopende terreinen – van economie en infrastructuur tot kunst en cultuur. Zowel door de overheid gestimuleerde wisselwerking als initiatieven die uit het maatschappelijke middenveld komen, worden belicht. Vanzelfsprekend vormen Vlaanderen en Nederland geen laaglands eiland. En dan wordt de samenwerking ook nog binnen de Belgische en Europese context bekeken.

"VL ⇄ NL" sluit aan bij de missie van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel, die al jaren aandacht heeft voor de banden tussen de buurregio’s. Dat doet ze in al haar publicaties in meerdere talen.

Kent u mooie voorbeelden van Vlaams-Nederlandse samenwerking of ziet u knelpunten die nodig in kaart gebracht moeten worden? Laat hweten via tomas.vanheste@onserfdeel.be.

In een podcast geven Tratsaert en Vanheste meer context bij de kroniek.