De geschiedenis leeft

Foto: De Nederlandse spreekwoorden van Pieter Breughel de Oude

Dit semester doceer ik Geschiedenis van Nederland en Esthetica, twee vakken die uiterst geschikt zijn om verder te bouwen op de colleges taalvaardigheid van vorig jaar. De studenten verruimen niet alleen hun blik, maar ook hun woordenschat wordt uitgebreider en genuanceerder.

De colleges geschiedenis geef ik aan de hand van PowerPoints en baseer ik op het boek Geschiedenis van Nederland. Van prehistorie tot heden. Elke week krijgen de studenten een reportage uit Het Klokhuis maakt geschiedenis mee naar huis zodat ze de leerstof op een ludieke manier nog eens kunnen inoefenen. De studenten die extra hulp kunnen gebruiken, verwijs ik naar de webpagina  entoen.nu waar ze in eenvoudig taalgebruik filmpjes en teksten  vinden over een deel van de onderwerpen die in de colleges aan bod kwamen.

Tijdens de colleges Esthetica ben niet alleen ik aan het woord, maar ik probeer ook de studenten zoveel mogelijk te laten vertellen wat ze ervaren, zien, denken. De geselecteerde werken projecteer ik op groot scherm en na een korte inleiding over de tijdgeest, hier trek ik een parallel met de colleges geschiedenis, wordt er zo diep mogelijk ingegaan op wat ze te zien krijgen; het boek Esthetica. Beeld. Muziek dient als naslagwerk. Ook voor dit vak maak ik gretig gebruik van filmpjes met of zonder tekst: soms krijgen de studenten ook gewoon een op muziek gezet oeuvre van een artiest mee naar huis zodat ze zich nog meer kunnen inleven in de leerstof.

De studenten hebben al heel wat kennis over kunststromingen, kunstenaars en technieken opgedaan en ze zijn in staat werken uit verschillende periodes met elkaar te vergelijken. Omdat ik ze nog een stap verder wil laten gaan, heb ik ze de opdracht gegeven om voor het examen een werkstuk te maken. Op een creatieve manier moeten ze proberen te tonen wat de colleges esthetica met hen hebben gedaan en wat ze ervan hebben opgestoken.

Vorige week bespraken we klassikaal de voorbereidingsfase, het proces en hoe ze dachten hun werk te presenteren en te verdedigen op het examen. Elke studente had een andere insteek gekozen en er zaten echt originele projecten tussen. Eén studente wilde graag met Chinese kalligrafie aan de slag omdat ‘ze zich na het bestuderen van al die Westerse kunst was beginnen af te vragen wat voor kunst China eigenlijk te bieden had’…

Helga Christine Maes (Shanghai)

 

 Arnolfini en zijn vrouw van Jan van Eyck

 

 Gezicht op Delft van Johannes Vermeer
 De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn