De beelden van de Lage Landen in Italiaanse vertaling

Hoe verloopt de literaire transfer tussen Italië en de Lage Landen? Welke selectiecriteria en trajecten worden gehanteerd bij het uitkiezen van te vertalen boeken? Welke passages van Nederlandstalige romans vertaald in het Italiaans kunnen een beeld van de Lage Landen weergeven? Hoe worden Nederlandstalige auteurs en literaire werken in Italië gepresenteerd? Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze studie aan de orde komen. Aan de hand van een methodologie die vertaalwetenschap, receptiestudies en imagologie combineert, biedt dit boek een uitgebreide analyse van alles wat zich achter de schermen afspeelt bij de vertaling en productie van Nederlandstalige romans in het Italiaans tussen 2000 en 2020. Ook toont dit boek de invloed die vertalingen kunnen hebben op de perceptie van een literatuur alsook van de bevolking die deze literatuur voortgebracht heeft.


'De beelden van de Lage Landen in Italiaanse vertaling (2000-2020). Selectie, receptie en beeldvorming', Paola Gentile