Dagen van het Nederlands (Polen)

De Leerstoel voor Nederlandse Taal en de Wetenschappelijke Kring Studenten Neerlandistiek van de Johannes Paulus II Katholieke Universiteit van Lublin nodigen u uit voor de Dagen van het Nederlands – Taalkunde Nederlands in Contrast.

 

Donderdag 17 november 2022

Plaats: CTW114 op de 1e verdieping van het Centrum Transferu Wiedzy (ingang vanaf de ul. Idziego Radziszewskiego).

09.00 Opening door dr. hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL, decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, dr. hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL, directrice van het Instituut Taalkunde en door prof. zw. dr. hab. Wilken Engelbrecht, hoofd leerstoel Nederlandse Taal

09.15 em. prof. dr. Willy Vandeweghe (vh Universiteit Gent & KANTL), Psychologische adjectieven met voorzetselvoorwerp: NL – FR – TJ - PL

09.45 em. prof. dr. Ludo Jongen (vh Universiteit Leiden & KU Lublin), Literatuur in Middelnederlandse dialecten

10.15 em. prof. dr. hab. Jan Pekelder (vh Univerzita Karlova & Sorbonne), Tweespalt rond de Westhoek. Een paragraafje uit de externe geschiedenis van het Franse West-Vlaams

10.45 Koffiepauze

11.00 prof. zw. dr. hab. Wilken Engelbrecht (KU Lublin & UP Olomouc), Een bedreigde taal? De opstelling van Nederlandse taalwetenschappers jegens de “grote buren” door de eeuwen heen

11.30 doc. mgr. Marketa Štefková, Ph.D. (Univ. Komenského, Bratislava), Taal en vertaalbeleid. Communicerende vaten op weg naar succesvolle integratie

12.00 mgr Matylda Andała (Univerzita Palackého, Olomouc), Inclusief taalgebruik in Nederland

13.00 Lunchpauze

14.30 dr. Camiel Hamans (vh. Univ. Leiden & UAM Poznań) & dr. Robert de Louw (UAM Poznań), Samenstellingen in het Nederlands en het Pools

15.00 dr. Robert de Louw (UAM Poznań) & Mgr. Mikołaj Buczak (UAM Poznań), Poolse en Nederlandse spreekwoorden in de context van het linguïstische beeld van de wereld en taaluniversalia

15.30 mgr Anna Witczak (Uniwersytet Wrocławski), Emotionalisering van het dagelijks leven aan de hand van de communicatietaal in de openbare ruimte in Nederland en Polen

16.00 Koffiepauze

16.30 mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Verstaanbaarheid van Tsjechische sprekers van het Nederlands op A2-niveau

17.00 dr. Zuzanna Czerwonka-Wajda (Uniwersytet Wrocławski), Een mooi gebouw in het zuiden… Echte en onechte tweeklanken als een uitspraakprobleem voor Poolstalige leerders van het Nederlands

17.30 mgr Beata Popławska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Is het zo zwart-wit? Kleurenpercepties op basis van lexicale vergelijkingen met kleuren in het Nederlands, Frans en Pools

18.00 Verrassing

19.30 Avondeten in restaurant Insomnia, Marii Curie-Skłodowskiej 12, Lublin, aangeboden door de Nederlandse Ambassade en de Vlaamse Vertegenwoordiging

De lezingen kunnen ook via Zoom worden gevolgd op https://cesnet.zoom.us/j/92858432675.

 

Vrijdag 18 november 2022

Plaats: Aula muzykologie (lokaal 1031) op de 10e verdieping van het Collegium Johannis Pauli II (ingang vanaf de ul. Hieronima Łopacińskiego)08.00 Hl. Mis gecelebreerd door ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) in de universitaire kerk

09.15 dr. hab. Marcin Polkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Fries-Nederlandse tweetaligheid in het leven en werk van Titus Brandsma

09.45 dr. hab. Agata Kowalska-Szubert (Uniwersytet Wrocławski), Vrienden, collega’s en dergelijke: zijn ze niet toevallig vals?

10.15 mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc), Het vertalen van realia tussen verre en minder verre culturen in de taalcombinatie Nederlands-Tsjechisch

10.45 mgr. Kateřina Křížová, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc), Tegengestelde adjectieven “rijk” en “arm” in het Nederlands en het Tsjechisch

11.15 Koffiepauze

11.30 dr. hab. Muriel Waterlot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Collocaties met vreugde

12.00 mgr Marcin Lipnicki "Moedertje...zal onze Lieve Heer mij in den Hemel eene echte viool geven?” - vertaalproblematiek van de gekozen Nederlandse vertalingen van Janko Muzykant door Henryk Sienkiewicz.

12.30 prof. dr. Kris Van de Poel (Taalunie), Pluricentrisch Nederlands (vanwege de verplichtingen van de spreker wordt deze lezing online gegeven)

13.00 Formele afsluiting met na afloop een lunch voor de sprekers

De lezingen kunnen ook via Zoom worden gevolgd op https://cesnet.zoom.us/j/95484639710.